Suzana Laporšek

Kratek življenjepis

Suzana Laporšek je zaključila dodiplomski študij mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani ter dodiplomski in podiplomski študij mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je doktorirala iz ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Fakulteti za management predava pri predmetih s področja financ, njeno raziskovanje pa se usmerja na področja poslovnih financ, finančnih institucij in trgov in politik trga dela. Je avtorica več znanstvenih člankov objavljenih v prestižnih znanstvenih revijah, sodeluje pa tudi v številnih nacionalnih in mednarodnih znanstveno-raziskovalnih programih in projektih ter v programskih in uredniških odborih znanstvenih revij in mednarodnih konferenc.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

Laporšek, Suzana in Vodopivec, Matija. 2021. The economic effects of the minimum wage in Slovenia. V Woźniak-Jęchorek, Beata in Pilc, Michał (ur.). Labour market institutions and productivity: labour utilisation in Central and Eastern Europe (Routlege Studies in Labour Economics), str. 212-236. London; New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Vodopivec, Milan, Finn, Dan, Laporšek, Suzana, Vodopivec, Matija in Cvörnjek, Nejc. 2019. Increasing employment of older workers: Addressing labour market obstacles. Journal of population ageing, 3(12): 273–298.

Laporšek, Suzana, Vodopivec, Milan in Vodopivec, Matija. 2019. Spillover effects of a minimum wage increase - evidence from Slovenia. Post-communist economies, 5 (31): 603–622.

Laporšek, Suzana, Vodopivec, Milan in Vodopivec, Matija. 2019. Making work pay in Slovenia. Revija za socijalnu politiku, 26 (3): 315–337.

Stubelj, Igor, Dolenc, Primož, Biloslavo, Roberto, Nahtigal, Matjaž in Laporšek, Suzana. 2017. Corporate purpose in a small post-transitional economy: The case of Slovenia. Ekonomska istraživanja, 30 (1): 818–835.

Osebna bibliografija

Projekti

STAR-VITAL - Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

Vpliv dogodkov na trgu dela na zdravje (1. 5. 2017–30. 4. 2020)

Analiza učinkovitosti vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji (1. 4. 2018–31. 3. 2020)   

Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje financ

docentka za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo