Borut Likar

Kratek življenjepis

Borut Likar, doktor elektrotehniških znanosti, je znanstveni svétnik in redni profesor na UP-Fakulteti za management ter na UL-Fakulteti za strojništvo, kjer je tudi član raziskovalnega laboratorija. Je tudi predsednik akademskega zbora na UP FM. Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, RRa, inovativnosti in tehnologij na področju gospodarstva in izobraževačnega sistema. Njegova celotna bibliografija obsega preko 1000 zapisov. Bil je evaluator nacionalnih in EU projektov, recenzent, ter član v več deset organizacijskih ter uredniških odborih konferenc in publikacij. Vpet je bil v prek 60 (med)narodnih projektih, je avtor ducata patentov, vrste modelov in avtorskih del, od katerih je bilo več tržno uspešnih. Je prejemnik 24 (med)narodnih nagrad. Med vrsto vabljenih predavanj sta bili še posebno odmevna tista, na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in dve v Evropskem parlamentu.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23
Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

LIKAR, Borut, TRČEK, Denis. Orde ab Chao method for disruptive innovations creation (with COVID-19 pandemic case application). Frontiers in psychology. Feb. 2021, vol. 11, str. 1-12, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.581968/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2020.581968.

ROBLEK, Vasja, MEŠKO, Maja, PUŠAVEC, Franci, LIKAR, Borut. The role and meaning of the digital transformation as a disruptive innovation on small and medium manufacturing enterprises. Frontiers in psychology. 2021, vol. 12, art. 592528, str. 1-18, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.592528/full.

LIKAR, Borut. Pametno inoviranje izdelkov, procesov in storitev. V: LEISENBERG, Manfred (ur.), et al. Model SMeART in smernice za poslovno sodelovanje med univerzo in gospodarstvom. Brezplačna elektronska izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. Str. 91-105, ilustr. ISBN 978-961-293-051-6, ISBN 978-961-293-052-3. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-051-6.pdf

Osebna bibliografija

Projekti

VETWork - Digital Culture for the 21st Century Vocational Education

I-THEN - International Technical Higher Education Network

PANORAMED - a governance platform that supports multilateral cooperation in the MED region for joint responses to common challenges

 

V5-1932, Monitoring and evaluation of impact of Strategic research and innovation partnerships

P2-0266, Advanced Manufacturing Technologies for High Quality and Sustainable Production

Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje managementa

redni profesor za področje strojništva 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo