Borut Likar

Kratek življenjepis

Borut Likar, doktor elektrotehniških znanosti, je redni profesor in znanstveni svétnik na Fakulteti za management. Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, RRa, inovativnosti in tehnologij; tako v povezavi z gospodarstvom kot s šolskim sistemom. Je avtor številnih izvirnih znanstvenih in strokovnih del ter mnogih patentov in tržno uspešnih inovacij. V svoji bibliografiji ima več kot 500 zapisov. Je prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad za svoje delo, tako s področja raziskovalnega dela kot konkretnih inovacij. Aktiven je tudi kot ocenjevalec projektov EU, vabljen predavatelj, recenzent znanstvenih publikacij in urednik mednarodnih znanstvenih konferenc in publikacij. Med vrsto vabljenih predavanj so bila še posebno odmevna tista na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in kar v dve v Evropskem parlamentu. Je tudi amaterski fotograf, pri čemer ga zanimajo predvsem ustvarjalni pristopi, in pisec aforizmov.

Izobraževanje

Študijsko leto 2020/21

Raziskovanje

Referenčne objave

LIKAR, Borut, CANKAR, Franc, ZUPAN, Blaž. 2015. Educational model for promoting creativity and innovation in primary schools. Systems research and behavioral science 32(2): 205–213.

GIDER, Franc, LIKAR, Borut, KERN, Tomaž, MIKLAVČIČ, Damijan. 2012. Implementation of a multidisciplinary professional skills course at an electrical engineering school. IEEE transactions on education 55(3): 332340.

PAVLIČ, Miran, LIKAR, Borut, PAVLIČ, Alenka, MARKIČ, Mirko. 2011. Managing occupational injuries records in Slovenia from 1948 to 2008. Safety science 49(6): 834842.

Osebna bibliografija

Projekti

Napredne izdelovalne tehnologije za visokokakovostno in trajnostno proizvodnjo (1. 1. 2015–31. 12. 2020)

Presoja raziskovalnih skupin na področju kmetijstva

OI-Net

Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo