Borut Likar

Kratek življenjepis

Borut Likar, doktor elektrotehniških znanosti, je redni profesor in znanstveni svétnik na Fakulteti za management. Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, RRa, inovativnosti in tehnologij; tako v povezavi z gospodarstvom kot s šolskim sistemom. Je avtor številnih izvirnih znanstvenih in strokovnih del ter mnogih patentov in tržno uspešnih inovacij. V svoji bibliografiji ima več kot 500 zapisov. Je prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad za svoje delo, tako s področja raziskovalnega dela kot konkretnih inovacij. Aktiven je tudi kot ocenjevalec projektov EU, vabljen predavatelj, recenzent znanstvenih publikacij in urednik mednarodnih znanstvenih konferenc in publikacij. Med vrsto vabljenih predavanj so bila še posebno odmevna tista na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in kar v dve v Evropskem parlamentu. Je tudi amaterski fotograf, pri čemer ga zanimajo predvsem ustvarjalni pristopi, in pisec aforizmov.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23

Raziskovanje

Referenčne objave

LIKAR, Borut, TRČEK, Denis. Orde ab Chao method for disruptive innovations creation (with COVID-19 pandemic case application). Frontiers in psychology. Feb. 2021, vol. 11, str. 1-12, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.581968/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2020.581968.

ROBLEK, Vasja, MEŠKO, Maja, PUŠAVEC, Franci, LIKAR, Borut. The role and meaning of the digital transformation as a disruptive innovation on small and medium manufacturing enterprises. Frontiers in psychology. 2021, vol. 12, art. 592528, str. 1-18, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.592528/full.

LIKAR, Borut. Pametno inoviranje izdelkov, procesov in storitev. V: LEISENBERG, Manfred (ur.), et al. Model SMeART in smernice za poslovno sodelovanje med univerzo in gospodarstvom. Brezplačna elektronska izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. Str. 91-105, ilustr. ISBN 978-961-293-051-6, ISBN 978-961-293-052-3. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-051-6.pdf

Osebna bibliografija

Projekti

VETWork - Digital Culture for the 21st Century Vocational Education

I-THEN - International Technical Higher Education Network

PANORAMED - a governance platform that supports multilateral cooperation in the MED region for joint responses to common challenges

 

V5-1932, Monitoring and evaluation of impact of Strategic research and innovation partnerships

P2-0266, Advanced Manufacturing Technologies for High Quality and Sustainable Production

Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje managementa

redni profesor za področje strojništva 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo