Mirko Markič

Kratek življenjepis

Mirko Markič je doktoriral na Univerzi v Mariboru s področja organizacijskih ved iz tematike inoviranja. Po 12 letih delovanja v avtomobilski industriji se je zaposlil na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Je redni profesor managementa, znanstveni svetnik in vodja/član 17 raziskovalnih projektov in projektov s področja gospodarstva. Njegova bibliografija obsega več kot 680 publikacij s področja managementa ter varnosti in zdravja pri delu.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

KRESLIN, Damijan, BOJNEC, Štefan, MARKIČ, Mirko, GORENC ZORAN, Annmarie. Use of management tools and return on equity. International journal of management and enterprise development, 2021, vol. 20, no. 4, str. 347 - 362,

KOSEM, Urška, MARKIČ, Mirko, GORENC ZORAN, Annmarie. Automation of work processes and night work. Data, 2021, vol. 6, iss. 5, str. 1-13.

PERŠIČ, Anton, MARKIČ, Mirko, PERŠIČ, Marko. The impact of socially responsible management standards on the business success of an organisation. Total quality management & business excellence : an official journal of the European Society for Organisational Excellence, 2018, iss. 1-2, vol. 29, str. 225-237. 

Osebna bibliografija

Projekti
Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo