Bojan Mevlja

Kratek življenjepis

Doc. dr. Bojan Mevlja je doktor znanosti in habilitiran docent na področju managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem in znanstveni sodelavec. Ima številna znanja in izkušnje s področja managementa, strateškega managementa in neprofitnih organizacij. Bil je vodja nekaterih projektov razvojne in svetovalne narave za javno upravo, nevladni sektor in gospodarstvo. Bil je tudi član Sveta Republike Slovenije za trajnostni razvoj. Njegova raziskovalna področja so management in neprofitne organizacije.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

KAVČIČ, Klemen, SUKLAN, Jana, MEVLJA, Bojan. 2015. Vplivi deležnikov na uspešnost izvajanja poslanstva v slovenskih izobraževalnih nevladnih organizacijah. V Iz raziskav v podjetniško praksour. Klemen KAVČIČ, Igor RIŽNAR, Doris GOMEZELJ OMERZEL, 11–33. Koper: Fakulteta za management.

MEVLJA, Bojan. 2012. Analiza izvajanja strategije razvoja nevladnih organizacij v Sloveniji. Management 7(3): 237252, 272.

MEVLJA, Bojan, KAVČIČ, Klemen. 2012. Strateški razvoj nevladnih organizacij v Sloveniji: strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij. Koper: Fakulteta za management.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

predavatelj za področje managementa 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo