Franko Milost

Kratek življenjepis

Dr. Franko Milost je izredni profesor in vodja Katedre za računovodstvo in revizijo na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Na dodiplomskem študiju je nosilec predmeta Računovodstvo, na podiplomskem študiju pa predmeta Računovodska politika podjetja. Je pooblaščeni revizor in preverjeni računovodja. Njegov raziskovalni opus je povezan zlasti s področjem poslovodnega računovodstva in v njegovem okviru z nevidnimi sredstvi podjetja. Gre za proučevanje pristopov neopredmetenih sredstev, intelektualnega premoženja in računovodstva človeških zmožnosti.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23
 • Računovodstvo
  •   visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

  •   Koper

 • Kontroling
  •   visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

  •   Koper

 • Računovodstvo
  •   univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

  •   Koper

 • Kontroling
  •   univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

  •   Koper

 • Računovodstvo za management
  •   magistrski študijski program 2. stopnje Management

  •   Koper

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

MILOST, Franko. 2014. Investments in human capital: elements, a true and fair view of financial statements compiled by using the classical approach, and the related financial performance ratios. V Management, valuation, and risk for human capital and human assets: building the foundation for a multi-disciplinary, multi-level theory, ur. Meir Russ, 137–159. New York: Palgrave Macmillan.

MILOST, Franko. 2014. Models of human capital valuation: a review with examples. V Management, valuation, and risk for human capital and human assets: building the foundation for a multi-disciplinary, multi-level theory, ur. Meir Russ, 113–135. New York: Palgrave Macmillan.

MILOST, Franko, NOVAK, Matic. 2015. Investments in human capital: the case of Slovene micro companies. International journal of sustainable economy 7(3): 187202.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje računovodstva in revizije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo