Matjaž Nahtigal

Kratek življenjepis

Matjaž Nahtigal, rojen 1968, je izredni profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Diplomiral je leta 1992 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in tam doktoriral leta 1999. Leta 2001 je doktoriral (program SJD) še na School of Law, University of Harvard, ZDA. Predava predmet gospodarsko statusno in pogodbeno pravo. Objavil je dve monografiji o pravu, reformah in tranziciji v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Znanstvene članke objavlja doma in v tujini. Predava na vabljenih predavanjih v tujini in se udeležuje mednarodnih znanstvenih konferenc.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

NAHTIGAL, Matjaž (2019). Modern free-trade agreements and the rise of populism : how to address popular discontent?. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, maj 2019, letn. 56, posebna št., str. 438-453, 514

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje prava

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo