Matjaž Novak

Kratek življenjepis

Matjaž Novak je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (2002: Empirična analiza agregatne produkcijske funkcije slovenskega gospodarstva), magistriral je ne Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (2004: Vpliv sektorske realokacije delovne sile na naravo gospodarske rasti v Sloveniji), in doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (2007: Frontiers of real convergence of transition economy). Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem je zaposlen od leta 2003. V tem času je bil tudi predsednik nadzornega sveta družbe Geoplin (2011 – 2014), v mandatu 2012 – 2013 je bil zaposlen v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije kot svetovalec predsednika vlade za gospodarstvo, od leta 2014 do leta 2021 je bil osem let dekan Fakultete za management Univerze na Primorskem, od leta 2017 je direktor Podružnice Moskovske državne univerze M. V. Lomonosov v Kopru (Zavod Lomonosov Koper). Prof. dr. Matjaž Novak na Fakulteti za management predava ekonomijo, kot raziskovalec pa se ukvarja zlasti z analizami produktivnosti na mikroekonomski (mikroekonomski vidiki managementa produktivnosti) in makroekonomski ravni (teorija in analiza gospodarske rasti).

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave
Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje ekonomije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo