Igor Rižnar

Kratek življenjepis

Igor Rižnar je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na temo Poslovna angleščina v slovenskem posrednješolskem izobraževanju. Na Fakulteti za management je predavatelj pri predmetu Poslovna angleščina. Je član European Society of Translation Studies in Modern Language Association of America. Njegova raziskovalna področja so teorija prevajanja, tuji jezik stroke v terciarnem izobraževanju, kombinirano učenje in jezikovne strategije podjetij.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23
Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

RIŽNAR, Igor. 2015. Ravnateljeva dilema in dileme staršev. V Iz raziskav v podjetniško prakso, ur. Klemen Kavčič, Igor Rižnar, Doris Gomezelj Omerzel, 89–100. Koper: Fakulteta za management.

RIŽNAR, Igor, VASLE, Tanja. 2015. Uporaba vedenjske ekonomije in nevromarketinga pri oglaševanju v jezikovnih šolah. Iz raziskav v podjetniško prakso, ur. Klemen Kavčič, Igor Rižnar, Doris Gomezelj Omerzel, 51–74. Koper: Fakulteta za management.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje tujih poslovnih jezikov

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo