Mitja Ruzzier

Kratek življenjepis

Mitja Ruzzier je profesor podjetništva na Fakulteti za Management Univerze na Primorskem. Njegova raziskovalna področja so internacionalizacija, mednarodno trženje, blagovne znamke, startupi, inoviranje, mala in srednja podjetja ter podjetništvo. Ima veliko delovnih izkušenj iz prakse. Njegovi članki so bili objavljeni v znanstvenih revijah, na primer Entrepreneurship and Regional Development, Transformations in Business and Economics, Managing Global Transitions, Journal of Small Business, Journal of Cleaner Production and Enterprise Development in drugih. Napisal je tudi več knjig in prispevkov, objavljenih pri domačih in tujih založbah. Na Fakulteti za management je nosilec/sonosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju s področja podjetništva in mednarodnega poslovanja. Več informacij o avtorju je na spletni strani www.mitjaruzzier.com.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

1. FETSCHERIN, Marc, KONEČNIK RUZZIER, Maja, IVANOV, Sabina, RUZZIER, Mitja. Brand hate internationally : a validation study from Slovenia. Journal of international consumer marketing. [in press] 2022. ISSN 0896-1530. DOI: 10.1080/08961530.2022.2122102. [COBISS.SI-ID 121675779], [SNIPWoS]

2. HOJNIK, Jana, RUZZIER, Mitja, FABRI, Stephanie, KLOPČIČ, Alenka. What you give is what you get : willingness to pay for green energy. Renewable energy. [Print ed.]. Aug. 2021, vol. 174, str. 733-746, ilustr. ISSN 0960-1481. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148121005553, DOI: 10.1016/j.renene.2021.04.037. [COBISS.SI-ID 62443523], [JCRSNIPWoS do 21. 9. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 14. 9. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]

3. HOJNIK, Jana, RUZZIER, Mitja, MANOLOVA, Tatiana S. Sustainable development : predictors of green consumerism in Slovenia. Corporate social responsibility and environmental management. 2020, iss. 4, vol. 27, str. 1695-1708, ilustr. ISSN 1535-3966. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/csr.1917, DOI: 10.1002/csr.1917. [COBISS.SI-ID 1541978820], [JCRSNIPWoS do 17. 8. 2022: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,67, Scopus do 19. 9. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]

4. RUZZIER, Mitja, DOUGLAS, Evan J., KONEČNIK RUZZIER, Maja, HOJNIK, Jana. International entrepreneurial orientation and the intention to internationalize. Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 14 (art. 5647), 19 str., ilustr. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su12145647. [COBISS.SI-ID 22521347], [JCRSNIPWoS do 31. 3. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,75, Scopus do 12. 3. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]

Osebna bibliografija

Projekti
Katedre
Habilitacije

redni profesor za področje podjetništva

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo