Suzana Sedmak

Kratek življenjepis

Suzana Sedmak je magistrirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer sociologija kulture. Na UP Fakulteti za management kot višja predavateljica sodeluje pri predmetih Management medkulturnih razlik, Kulturne razlike v sodobnem poslovnem svetu, Komuniciranje in poslovni svet ter Organizacijska kultura in poslovna etika. Raziskovalno se ukvarja s področjem izobraževanja za trajnostni razvoj in trajnostno potrošnjo, komuniciranjem ter medkulturnim komuniciranjem. Pripravlja doktorsko disertacijo s področja medkulturnega komuniciranja.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23
Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave
Katedre
Habilitacije

višja predavateljica za področje sociologije in komuniciranja v managementu

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo