Klemen Širok

Kratek življenjepis

Izr.prof.dr. Klemen Širok in znanstveni svetnik predava Kadrovski management, Organizacijsko vedenje, Sociologijo dela, Zaposlovanje in karierni razvoj ter Komuniciranje v poslovnem okolju. V preteklosti je predaval predmete Management medkulturnih razlik, Trg dela in Management kakovosti v izobraževanju. Raziskovalno je aktiven na področju inovacijskega managementa in evalvacij na področju trga dela, kakovosti v izobraževanju in politik trga dela, kjer aktivno sodeluje v številnih mednarodnih in nacionalnih projektih. Mentoriranje izvaja na realnih družbenih in organizacijskih problemih (kandidatov) iz navedenih vsebinskih področij.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

KOŠMRLJ, Katarina, ŠIROK, Klemen, LIKAR, Borut. 2015. The art of managing innovation problems and opportunities. Koper: Faculty of Management.

ŠIROK, Klemen, KOŠMRLJ, Katarina. 2012. Lifelong learning programme as a mechanism of change at the national level: the case of Slovenia. Managing Global Transitions 10(4): 379–398, 421. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/10_379-398.pdf. [COBISS.SI-ID 4640983]

ŠIROK, Klemen, PETRIČ, Gregor. 2012. Quality of impact measurement revised: a case of evaluating the impact of Lifelong Learning Programme in Slovenia. International journal of management in education 6(4): 308329.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje politologije, sociologije, komuniciranja, etike in kulturologije v managementu

 

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo