Primož Šterbenc

Kratek življenjepis

Primož Šterbenc je leta 1995 diplomiral iz politologije – smer mednarodni odnosi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 2000 je na isti fakulteti magistriral iz mednarodnih odnosov in leta 2008 doktoriral s področja sociologije religij. Od leta 2014 je docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer predava pri predmetih »Etika in kultura v poslovnem svetu«, »Poslovna etika«, »Mednarodno kulturno in politično okolje« ter »Politični sistem in mednarodna gospodarska politika Evrazije«. Periodično predava na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno sodeluje z ZRC SAZU, European Council on Foreign Relations (ECFR) in Trans European Policy Studies Association (TEPSA). Občasno deluje kot recenzent pri reviji International Journal of Middle East Studies. Občasno tudi ekspertno svetuje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije v zvezi z vprašanji, povezanimi z Bližnjim vzhodom. Pri svojem raziskovanju se osredotoča na islam; religijsko-politične odnose v muslimanskem svetu; politično-varnostna dogajanja na Bližnjem vzhodu (vključno z izraelsko-palestinskim konfliktom); odnose med Zahodom in muslimanskim svetom; politiko EU do Bližnjega vzhoda; geopolitični in varnostni položaj v Evraziji in Afriki; družbenoekonomska vprašanja, povezana s poslovnim svetom.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

Šterbenc, Primož. 2018. How to understand the war in Syria. Annales: Anali za istrske in mediteranske študije; Annali di Studi istriani e mediterranei; Annals for Istrian and Mediterranean Studies,Series Historia et Sociologia, 28 (1): 13-28.

Šterbenc, Primož. 2011. Zahod in muslimanski svet: Akcije in reakcije. Ljubljana: Založba FDV.

Šterbenc, Primož. 2005 Šiiti: Geneza, doktrina in zgodovina odnosov s suniti. Ljubljana: Založba FDV.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

docent za področje sociologije

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo