Peter Štrukelj

Kratek življenjepis

Peter Štrukelj je leta 2007 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani diplomiral iz mednarodnih odnosov. Leta 2009 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani magistriral iz ekonomskih ved. Leta 2014 je na Fakulteti za management doktoriral na temo modeliranja in ocenjevanja tehnološke sposobnosti. Na Fakulteti za management je zaposlen kot docent in predava pri različnih predmetih s področja managementa ter pri strokovno-razvojnem delu podiplomskih študentov. Njegova področja raziskovanja so teorija tehnologije, tehnološka sposobnost, tehnološka presoja, prenos tehnologije, pa tudi ekonomska in politična znanost. Objavil je številne znanstvene članke v znanstvenih revijah in v zbornikih mednarodnih znanstvenih konferenc. Vključen je tudi v slovenski in mednarodni projekt na področju inoviranja.

Izobraževanje

Študijsko leto 2022/23
Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

ŠTRUKELJ, Peter. 2012. Why globally GDP, trade, profits, wages, employment decrease and why poverty increases? Management 7(2): 91–110.

ŠTRUKELJ, Peter. 2011. Is using mathematics and ame theory in analyzing economic phenomena scientific? Chinese business review 10(8): 648–664.

ŠTRUKELJ, Peter, Slavko Dolinšek. 2010. Internationalization of R&D in two high-tech clusters and cooperation of R&D units in those clusters. Journal of industrial engineering and management 3(2): 294308.

Osebna bibliografija

Projekti

OI-Net

Presoja raziskovalnih skupin na področju kmetijstva

Katedre
Habilitacije

asistent za področje managementa

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo