Igor Stubelj

Kratek življenjepis

Igor Stubelj je doktoriral na Univerzi na primorskem, Fakulteti za management. Njegovo strokovno znanje obsega področje poslovnih financ. Ima dolgoletne delovne izkušnje na področju financiranja majhnih podjetij. Na raziskovalnem področju se ukvarja z viri financiranja podjetij, zahtevano donosnostjo in stroški kapitala ter finančnimi trgi. Zaposlen je na Fakulteti za management, kjer predava pri predmetih s področja financ v slovenskih in mednarodnih angleških študijskih programih. Sodeluje tudi pri izdelavi raznih ekspertiz in pri izobraževanju in svetovanju s področja financ v podjetjih.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

LAPORŠEK, Suzana, DOLENC, Primož, GRUM, Andraž, STUBELJ, Igor. Ownership structure and firm performance - the case of Slovenia. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2021, str. 1-22. 

STUBELJ, Igor, LAPORŠEK, Suzana. Risk and profitability of the Slovenian industries. International journal of sustainable economy, ISSN 1756-5804, 2021, vol. 13, no. 3, str. 261-280.

GOŠNIK, Dušan, STUBELJ, Igor. Business process management and risk-adjusted performance in SMEs. Kybernetes : the international journal of systems & cybernetics, ISSN 0368-492X, 2021, vol. , no. , 17 str.

STUBELJ, Igor, DOLENC, Primož, BILOSLAVO, Roberto, NAHTIGAL, Matjaž, LAPORŠEK, Suzana. Corporate purpose in a small post-transitional economy : the case of Slovenia. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2017, vol. 30, iss. 1, str. 818-835.

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredni profesor za področje financ

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo