Anita Trnavčević

Kratek življenjepis

Prof. dr. Anita Trnavčević, bivša dekanja Fakultete za management Univerze na Primorskem v obdobju 2010–2014, je redna profesorica za management v izobraževanju in izredna profesorica za raziskovalno metodologijo v družboslovju. Proučuje predvsem kvalitativno metodologijo, edukacijske politike in management. Kot nosilka in raziskovalka sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je zagovornica vzdržne rasti in trajnostnega razvoja ter kakovostnega, odgovornega javnega izobraževanja in kakovostnega raziskovanja.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

TRNAVČEVIČ, Anita, BILOSLAVO, Roberto, BERTONCEL, Tine, BAGNOLI, Carlo, JANEŠ, Aleksander, MCKENNA, Bernard, BULUT, Çağri. Business models as scientific models : the question of perspective?. Human systems management. 2022, vol. , no. , str. 1-11, ilustr. ISSN 0167-2533. https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm220036, DOI: 10.3233/HSM-220036. [COBISS.SI-ID 115207683], [SNIP]

kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBZ, INSPEC, COMPENDEX, ESCI);

UKIMERAJ HARRIS, Linda, TRNAVČEVIČ, Anita. Women in education management in Kosovo : a hard road less travelled. Academic journal of interdisciplinary studies. Jan. 2020, vol. 9, no. 1, str. 136-147. ISSN 2281-3993. http://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/10672/10294, DOI: 10.36941/ajis-2020-0012. [COBISS.SI-ID 1541893316], [SNIPScopus do 15. 7. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (BLING);

TRNAVČEVIČ, Anita, BILOSLAVO, Roberto. To the future with Aristoteles : phronetic bricolage?. V: Ancient philosophies : [10th Philosophy of Management international conference, St. Anne's College, Oxford, 9- 12 July, 2015]. Philosophy of Management international conference, St. Anne's College, Oxford, 2017. Oxted: Reason in Practice, 2017. Str. 7-18. Philosophy of management, Vol. 16, iss. 1, 2017. ISSN 1740-3812. http://link.springer.com/article/10.1007/s40926-016-0043-9, DOI: 10.1007/s40926-016-0043-9. [COBISS.SI-ID 1538839492], [SNIPWoSScopus]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h); tip dela je verificiral OSICD

MEKINC, Janez, MAWBY, Rob C., TRNAVČEVIČ, Anita. Security and tourism in European cities - the multiple case study. V: Lex Localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference 2017, Brno/Czech Republic, (June 15 - June 16, 2017) : special issue. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2017. Vol. 15, no. 3, str. 359-385, ilustr. Lex localis, Vol. 15, no. 3. ISSN 1581-5374. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/15.3.359-385%282017%29, DOI: 10.4335/15.3.359-385(2017). [COBISS.SI-ID 1539599300], [JCRSNIPWoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,33, Scopus do 15. 3. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,33]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP (CGP, ERIHPLUS, IBZ, IBSS, IPSA, PAIS, WPSA); tip dela je verificiral OSICD

TRNAVČEVIČ, Anita, FAGANEL, Armand. Marketing research for new product development. V: BULUT, Çağri (ur.). Entrepreneurship and innovation management : the Enova project. Ankara: Detay Yayincilik, 2017. Str. 122-138. ISBN 978-605-9440-92-9. [COBISS.SI-ID 1540052932]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD

Osebna bibliografija

Projekti

ENOVA: Developing Entrepreneurship and Innovation Minor Programs in European Research Area

I.D.E.A - Internationalization and Digitalization European Approach (28. 2. 2022 - 27. 2. 2024)

Katedre
Habilitacije

redna profesorica za področje managementa v izobraževanju

izredna profesorica za raziskovalno metodologijo v družboslovju

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo