Nada Trunk Širca

Kratek življenjepis

Nada Trunk Širca (rojena 1957) je doktorirala s področja managementa v izobraževanju na MMU - Manchester Metropolitan University v Veliki Britaniji. Predhodna zobrazba: univerzitetna diploma iz matematike, Univerza v Ljubljani, Slovenija in magisterij iz managementa v izobraževanju, MMU, Velika Britanija. V visokem šolstvu dela od leta 1995, kjer je bila dekanica in direktorica Fakultete za management, Univerze na Primorskem v Kopru, Slovenija; od leta 2007 je direktorica sekretariata mednarodne Evro-sredozemske univerze (EMUNI) s sedežem v Sloveniji. Izr. prof. Trunk Širca je članica številnih komitejev doma in v tujini, na primer, Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, EERA - Evropsko izobraževalno in raziskovalno združenje. Njeno raziskovalno in izobraževalno področje obsega management v visokem šolstvu, kakovost in evalvacija visokega šolstva, priznavanje znanja in vseživljenjsko izobraževanje v visokem šolstvu.

Raziskovanje

Referenčne objave
Projekti
Katedre
Habilitacije

redna profesorica za področje managementa

izredna profesorica za področje managementa v izobraževanju

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo