Tina Vukasović

Kratek življenjepis

Tina Vukasović je zaključila dodiplomski in magistrski študij iz ekonomije in poslovnih ved na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2010 je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem doktorirala z disertacijo Model povezav med poreklom izdelka in zaznano vrednostjo blagovne znamke. Senat Univerze na Primorskem jo je leta 2021 izvolil v redno profesorico za področje trženja in znanstveno svetnico. Na Fakulteti za Management Univerze na Primorskem kot redna profesorica predava predmete: Medorganizacijski marketing, Uvod v marketing in Naložbeni marketing. Ob pedagoškem delu je aktivna tudi na področju raziskovanja. Mednarodno deluje kot raziskovalka in strokovnjakinja na področju visokošolskega izobraževanja in na različnih področjih trženja, s poudarkom na raziskavah s področja nakupnega vedenja potrošnikov. Pri tem jo odlikuje interdisciplinaren pristop in mednarodna vpetost. Njena osebna bibliografija obsega številne izvirne znanstvene članke, objavljene v domačih in tujih znanstvenih revijah, ter znanstvene monografske publikacije, kjer predstavlja rezultate svojega dela. Je članica organizacijskih odborov mednarodnih znanstvenih konferenc, članica uredniških odborov ter recenzentka domačih in tujih znanstvenih revij s področja trženja.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

VUKASOVIČ, Tina. Covid-19 pandemic influence on consumer buying behaviour. International journal of management, knowledge and learning. [Spletna izd.]. 2021, vol. 10, str. 65-74, ilustr. ISSN 2232-5697. https://toknowpress.net/ISSN/2232-5697/10.65-74.pdf, DOI: 10.53615/2232-5697.10.65-74.

MATIČIČ ZVER, Manca, VUKASOVIČ, Tina. Consumers' attitude towards eco friendly textile products = Stališča potrošnikov do okolju prijaznih tekstilnih izdelkov. Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 64, no. 2, str. 159-171, ilustr. ISSN 0351-3386. http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2016/03/10.14502Tekstilec2021.64.159-171.pdf, DOI: 10.14502/Tekstilec2021.64.159-171.

VUKASOVIČ, Tina, MIHAČ, Vlaho. Trends in the online booking of hotel accommodation. International journal of e-services and mobile applications. Jan.-Mar.2021, vol. 13, iss. 1, str. 60-76, ilustr. ISSN 1941-6288. https://www.igi-global.com/gateway/article/265184, DOI: 10.4018/IJESMA.2021010105.

VUKASOVIČ, Tina. Koncepti sodobnega trženja. Harlow: Pearson, cop. 2020. VIII, 202 str., ilustr. ISBN 978-1-839-61084-4.

VUKASOVIČ, Tina. Knowledge as an important factor in the process of creating brand equity. International journal of innovation and learning. 2020, vol. 28, no. 2, str. 139-158, ilustr. ISSN 1471-8197.

ADZOVIĆ, Almin, PURG, Danica, VUKASOVIČ, Tina. Decision making theories in medicine reimbursement. International journal of Euro-Mediterranean studies. [Print ed.]. 2019, vol. 12, no. 2, str. 67-92, ilustr. ISSN 1855-3362.

VIDMAR, Urška, VUKASOVIČ, Tina. A model for a successful approach to applying for Horizon 2020. International journal of value chain management. 2019, vol. 10, no. 1, str. 26-52, ilustr. ISSN 1741-5357. http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijvcm,

VUKASOVIČ, Tina, STANTON, John L. Going local : exploring millennials preferences for locally sourced and produced fresh poultry in a developing economy. World's Poultry Science Journal. Dec. 2017, vol. 73, iss. 4, str. 757-766, ilustr. ISSN 0043-9339. 

VUKASOVIČ, Tina, JAGODIČ, Gregor. Osnove trženja in strateškega tržnega načrtovanja. Harlow [etc.]: Pearson, cop. 2017. 218 str., ilustr. ISBN 978-1-78726-026-9.

VUKASOVIČ, Tina. Consumers' sensorical product evaluation and perception. Journal of food products marketing. 2016, vol. 22, no. 8, str. 863-871, ilustr. ISSN 1045-4446. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10454446.2015.1072870,

VUKASOVIČ, Tina. An empirical investigation of brand equity : a cross-country validation analysis. Journal of global marketing. 2016, vol. 29, no. 5, str. 251-265, ilustr. ISSN 0891-1762. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08911762.2016.1194508,

VUKASOVIČ, Tina. Consumers' perceptions and behaviors regarding organic fruits and vegetables: marketing trends for organic food in the twenty-first century. Journal of international food & agribusiness marketing. 2016, vol. 28, iss. 1, str. 59-73, ilustr. ISSN 0897-4438. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08974438.2015.1006974,

 

Katedre
Habilitacije

Redna profesorica za področje trženja.

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo