Elizabeta Zirnstein

Kratek življenjepis

Elizabeta Zirnstein je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. Doktorsko disertacijo z naslovom »Pravna ureditev inovativnosti v delovnem razmerju – med pravičnostjo in učinkovitostjo« je uspešno zagovarjala leta 2012, pod mentorstvom dr. Špelce Mežnar. Študirala je tudi na Univerzi v Cambridgu, kjer je opravila specializacijo iz evropskega prava. Na Fakulteti za management kot izredna profesorica in znanstvena svetnica izvaja različne pravne predmete na vseh treh stopnjah študija (dodiplomski, magistrski in doktorski program). Pri tem jo odlikuje nenehno povezovanje teorije s prakso. Raziskovalno delo opravlja predvsem na področju delovnega prava, v zadnjih letih tudi na področju prava v zdravstvu. Slednje vsebine razvija v okviru UP Fakultete za vede o zdravju, kjer je nosilka pravnih predmetov na dodiplomskih in podiplomskih programih. Njena osebna bibliografija obsega številne izvirne znanstvene članke, objavljene v domačih in tujih znanstvenih revijah, rezultate svojega dela pa zelo rada predstavlja tudi v monografskih publikacijah.

Izobraževanje

Študijsko leto 2023/24

Raziskovanje

Referenčne objave

ZIRNSTEIN, Elizabeta, MEŽNAR, Špela. 2018. Slovenia. V: WOLK, Sanna (ur.), SZKALEJ, Kacper (ur.). Employees' intellectual property rights. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, str. 337-353. AIPPI law series, vol. 1. [COBISS.SI-ID 39570181]

ZIRNSTEIN, Elizabeta, SEDMAK, Suzana, ŠIROK, Klemen. 2021. Napoteni delavci med regulativo in prakso. Koper: Založba Univerze na Primorskem. Spletni vir (120 str.), tabele. Znanstvene monografije Fakultete za management. [COBISS.SI-ID 101105411]

ZIRNSTEIN, Elizabeta. 2020. Digitalisation of work and its impact on flexicurity. V: BUŠELIĆ, Marija (ur.), AFRIĆ RAKITOVAC, Kristina (ur.). Flexicurity and corporate social responsibility : a comparative analysis of labour markets in Croatia and Slovenia. Pula: Juraj Dobrila University of Pula, str. 73-94. [COBISS.SI-ID 76454659]

ZIRNSTEIN, Elizabeta. 2022. Pravni vidiki zdravstva. V: PERŠOLJA, Melita (ur.). Management zdravstvene nege. Koper: Založba Univerze na Primorskem, str. 327-346. [COBISS.SI-ID 100499971]

Osebna bibliografija

Katedre
Habilitacije

izredna profesorica za področje prava

Družbena omrežja

Predstavitev Fakultete

Kazalo