Raziskave Fakultete za management

SiZDRAV - Sinergija med zdravjem, delom in izobraževanjem
FM | 3. november 2021

Raziskovalni program se oblikuje okoli raziskovalnih potreb sektorskih politik (razpisi, tržne raziskovalne potrebe) in napredka znanosti na štirih medsebojno povezanih raziskovalnih področjih: 1) trg dela, delo in delovno okolje, 2) tveganja za zdravje...

Uravnotežena komunikacija med šolstvom in gospodarstvom mora postati prihodnost
FM | 10. september 2021

Najboljše šole danes oblikujejo kadre, ki jih bo jutrišnje gospodarstvo potrebovalo, zato se morajo biti sposobne povezovati z gospodarstvom in v ta nov modus operandi aktivno vključiti tudi dijake. Naša teza je, da je neustrezna komunikacija med sfero š...

Družbena omrežja

Kazalo