Ali višja relativna udeležba v visokošolskem izobraževanju pomeni tudi višje absolutno število študentov? Primer Slovenije

Nacionalni/Mednarodni projekt

Avtorji
  • dr. Štefan BOJNEC
  • dr. Žiga ČEPAR
Povzetek objave

V raziskavi smo proučevali specifičen odnos med relativno in absolutno udeležbo v dodiplomskem visokošolskem izobraževanju v Sloveniji. Ta odnos je rezultat specifične medsebojne povezanosti med dejavniki relativne udeležbe v visokošolskem izobraževanju ter velikostjo generacije mladih. Prikazani so vzorci razvoja relativne ter absolutne udeležbe v dodiplomskem visokošolskem izobraževanju v Sloveniji. Z namenom testiranja hipotez raziskave sta bili izvedeni dve ločeni multivariatni regresijski analizi. S prvo so analizirani dejavniki demografske osnove ter z drugo dejavniki relativne udeležbe v dodiplomskem visokošolskem izobraževanju. Rezultati razkrivajo dejavnike demografske osnove na eni strani ter dejavnike relativne udeležbe v dodiplomskem visokošolskem izobraževanju na drugi strani in identificirajo povezvovalni dejavnik, ki je pomemben pri obeh. Ta specifičen dejavnik deluje v eni smeri v primeru demografske osnove ter v nasprotni smeri v primeru relativne udeležbe v dodiplomskem visokošolskem izobraževanju, kar je razlog za specifično povezavo med  gibanjem  relativne in absolutne udeležbe v visokošolskem izobraževanju.

Ključne besede

relativna udeležba v dodiplomskem visokošolskem izobraževanju, absolutna udeležba v dodiplomskem visokošolskem izobraževanju, demografska osnova, regresijska analiza, Slovenija

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

Pripomoček državi pri vodenju dolgoročne prebivalstvene politike

Objava v

Eastern European Economics

Rangiranje revije 

2014 faktor vpliva: 0.302. Rang: 286/333 za ekonomijo

26. oktober 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo