Finančni vidiki vodenja v vzgoji in izobraževanju

Mednarodni/nacionalni projekt

Avtorji
  • dr. Tatjana HORVAT
Povzetek objave

Dejavnost vzgoje in izobraževanja je financirana z denarjem iz različnih virov. Finančni vidiki vodenja v vzgoji in izobraževanju se nanašajo na finančno poslovodenje, ki ga definirajo državne strategije javnih financ, kot so načrtovanje in izvrševanje proračunov in finančnih načrtov, računovodenje in poročanje ter varovanje sredstev pred izgubo, oškodovanji in goljufijami. V ta namen mora ravnatelj oziroma direktor kot najvišji poslovodni organ vzgojno-izobraževalnega zavoda poznati temelje in glavna pravila finančnih vidikov vodenja v vzgoji in izobraževanju. Predstaviljene so osnovne pravne podlage javnih financ, ki določajo financiranje in računovodenje vzgojno-izobraževalnega zavoda, najpomembnejše finančno-računovodske dokumente, proces financiranja dejavnosti, osebe, ki so v njem ključne, in nadzor finančnega poslovanja vzgojno-izobraževalnega zavoda.  

Ključne besede

finančno poslovanje, javne finance, računovodski izkazi, vzgoja in izobraževanje

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

Za ravnatelje in direktorje v javnih zavodih na podorčju vzgoje in izobraževanja

Objava v

Izbrana poglavja iz vodenja v vzgoji in izobraževanju; izdajatelj: Šola za ravnatelje, 2015

26. oktober 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo