Motivacija slovenskih mladih raziskovalcev za prenos znanja

Nacionalni projekt

Avtorji
  • dr. Ana ARZENŠEK
  • Katarina KOŠMRLJ
  • Nada TRUNK ŠIRCA
Povzetek objave

V Sloveniji je razvit program za promocijo znanosti in doktorski študij, ki se imenuje Program za usposabljanje mladih raziskovalcev. Do zdaj je v programu sodelovalo že več kot 6000 mladih raziskovalev, kljub temu pa še ni bila opravljena celostna analiza učinkovitosti programa.

V raziskavi smo identificirali motivacijo mladih raziskovalcev za vstop v program, njihovo oceno usposabljanja in povezave do prenosa znanja v prakso kot eno glavnih zamisli programa. Analize kažejo, da so bili mladi raziskovalci iz gospodarstva bolj vključeni v neposreden prenos znanja, zato je njihova motivacija predvsem notranja. Na drugi strani mladi raziskovalci, ki so zaposleni pretežno na univerzah, v večji meri potrebujejo eksogene spodbude, da sodelujejo pri projektih v gospodarskem sektorju, njihova motivacija pa je bolj usmerjena proti akademskemu raziskovanju.

Ključne besede

prenos znanja, motivacija, Slovenija, model povezovanja med univerzo in gospodarstvom, model trojne vijačnice, program mladih raziskovalcev

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

Visokošolske politike, oblikovanje modela sprememb v sistemu usposabljanja mladih raziskovalcev

Objava v

Higher education

Rangiranje revije

1A1 (Z, A'', A', A1/2)

26. oktober 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo