Pravice intelektualne lastnine zaposlenih

Mednarodni/nacionalni projekt

Avtorji
  •   dr. Elizabeta ZIRNSTEIN
  • dr. Špelca MEŽNAR
Povzetek objave

V današnjem na znanju temelječem gospodarstvu je večina izumov in drugih inovacij (nove oblike izdelkov, avtorska dela, topografije polvodnikov, nove sorte rastlin) ustvarjenih v delovnem razmerju. Vendar je regulativa, ki ureja pravice delavcev in njihovih delodajalcev nad temi rezultati (inovacijami) med državami zelo različna. Poleg tega je v odsotnosti mednarodnih rešitev določitev pravic na tem področju relativno negotova. Glede na to, da je čedalje več podjetij, ki ustanovi pravne subjekte v različnih državah, in da s svojimi zaposlenimi sodelujejo tudi prek meja, je za ta podjetja bistveno, da natančno poznajo pogoje, pod katerimi jim pripada imetništvo pravic nad rezultati inovativnosti v delovnem razmerju.

Raziskava primerjalno-pravno opisuje in analizira omenjeno problematiko najprej na splošno in nato v globino. Pregled obsega jurisdikcijo 33 držav po svetu. Knjiga je nastala pod okriljem Mednarodnega združenja za varstvo intelektualne lastnine (AIPPI).

Ključne besede

pravice intelektualne lastnine, izumi zaposlenih, patenti

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

V knjigi je podan pregled pravne ureditve inovativnosti v delovnem razmerju. Monografija je pomembna za podjetja, ki imajo svoje podružnice ali hčerinske družbe v tujini in tam zaposljujejo kader, ki ustvarja inovacije.

Objava v

Employees intellectual property rights, ur. S. Wolk in K. Szkalej. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International; poglavje National legal rules in Europe (Slovenia) 

26. oktober 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo