Shartec – Sharing The Excellence

Mednarodni projekt v okviru programa Interreg Italia-Slovenija 2007–2013

Avtorji
  • dr. Borut LIKAR
  • dr. Klemen ŠIROK
  • Katarina KOŠMRLJ
  • Mihaela KOSANČIČ, strokovna sodelavka
Povzetek objave

Ključni cilj projekta SHARTEC je na osnovi integracije raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti izboljšati čezmejno sodelovanje podjetij, ki delujejo v industriji visoko preciznih mehanskih komponent, in dvigniti njihov inovacijski potencial.

Eden ključnih rezultatov je bila monografija Veščina obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti. Ta je usmerjena zlasti v obvladovanje t. i. fuzzy front end of innovation, to je v identifikacijo problemov in inovacijskih priložnosti. Besedilo združuje bolj in manj poznane metode, več tehnik in na spletu temelječih metod je tudi izvirnih. Predinvencijska faza je v širši mednarodni znanstveni skupnosti nekoliko zapostavljena. Ta knjiga je pri tem originalno pomagalo tako za študij kot za praktično delo: v vseh procesih pa naj vas vodijo radovednost, ustvarjalni duh in želja po uspehu.

Ključne besede

predinvencijska faza, metode inoviranja, eMIP, PACIS

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

V okviru projekta sta bila razvita tudi dva nova celostna pristopa k inoviranju in kot podpora razvoju inovacijske kulture v organizaciji: PACIS in eMIPS ter testirana na delavnicah s podjetji.

Objava v

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-178-6.pdf

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-184-7.pdf

http://www.fm.upr.si/zalozba/ISBN/978-961-266-179-3.pdf

English, ItalianSlovenian version of the Book

 

 

7. september 2015 | FM

Družbena omrežja

Kazalo