Soustvarjanje kompetenčnega znanja

Projekt Know Us (Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami in MSP-ji v Sloveniji in Italiji) je del Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija

 

Avtorji
  • dr. Aleksander JANEŠ
  • dr. Tina BRATKOVIČ KREGAR
  • dr. Anita TRNAVČEVIČ
  • dr. Roberto BILOSLAVO
Povzetek objave

 

 

Projekt Know Us prispeva k dvigu konkurenčosti malih in srednjih podjetij v strateško pomembnih sektorjih čezmejnega območa Italija–Slovenija s podporo snovanja novih znanj, metod in tehnik za spodbujanje podjetniše inovativnosti v luč trajnostnega razvoja podjetij in druže kot celote.

Znanstvena monografija je posebna vsaj v enem pogledu. Med drugim se ukvarja s poslovnimi modeli slovenskih malih in srednje velikih podjetij, ki so se vključila v čezmejno raziskavo v času gospodarske krize in kljub temu še vedno poslovno uspešno delujejo na lokalnem in globalnem trgu.

 

Ključne besede

soustvarjanje, canvas, poslovni model, inoviranje, mala in srednje velika podjetja

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

Praktičen pristop k inoviranju poslovnih modelov

Objava v

Janeš, A., ur. 2014. Soustvarjanje kompetenčnega znanja. Koper: Fakulteta za management.

26. oktober 2015 | FM

Družbena omrežja

Kazalo