Strateški globalni razvojni trendi in konkurenčnost v svetovni farmacevtski industriji

Nacionalni/Mednarodni projekt

Avtorji
  • dr. Dragan KESIČ
Povzetek objave

Raziskava analizira strateške globalne razvojne trende in konkurenčnost v svetovni farmacevtski industriji. Prikazuje ključne značilnosti svetovne farmacevtske industrije, ki predvsem vplivajo na globalni razvoj v tem visokotehnološkem industrijskem sektorju. V zadnjih 30 letih se je svetovna farmacevtska industrija močno konsolidirala. Raziskava ugotavlja, da so ključni strateški vzroki za intenziven konsolidacijski proces v svetovni farmacevtski industriji: pomanjkanje novih izdelkov, ki bi omogočili nadaljnjo rast poslovanja, veliki vložki, potrebni za raziskovalno-razvojne aktivnosti s ciljem razvoja novih izdelkov, hiter proces globalizacije svetovnega gospodarstva, globalne marketinško-prodajne aktivnosti, ki potrebujejo velika sredstva, in spremenjena struktura tekmecev, ki je posledica prevzemov in združevanj v procesih konsolidacije. Proces konsolidacije, ki se nadaljuje, je ustvaril veliko novih farmacevtskih igralcev, vendar pa so neketera znana farmacevtska podjetja zaradi tega izginila s svetovnega farmacevtskega trga.   

Ključne besede

globalizacija, farmacevtska industrija, strateški razvoj, konkurenčnost

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

Strateški pregled globalne farmacevtske industrije in njeni razvojni trendi

Objava v

Handbook of research on global business opportunities, str. 390–401, 2015, ur. Bryan CHRISTIANSEN

26. oktober 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo