Trajnostna usmerjenost in ekonomska uspešnost malih in srednje velikih podjetij

Nacionalni/Mednarodni projekt

Avtorji
  • dr. Nastja TOMŠIČ
  • dr. Štefan BOJNEC
  • Blaž SIMČIČ
Povzetek objave

Različne študije so raziskovale vzvode trajnostne usmerjenosti podjetij, vendar le nekatere so poskušale dokazati povezanost med trajnostno usmerjenostjo in ekonomsko uspešnostjo podjetij, merjeno s produktivnostjo dela, v novih članicah Evropske unije, ki so prešle iz socializma. Analizirali smo povezanost med trajnostno usmerjenostjo in ekonomsko uspešnostjo podjetij s simultano uporabo naslednjih kontrolnih spremenljivk: človeški kapital, proces inoviranja, voditeljstvo in politike Evropske unije za mala in srednje velika podjetja. Ugotovitve iz vzorca 645 slovenskih malih in srednje velikih podjetij kažejo, da sta trajnostna usmerjenost in ekonomska uspešnost podjetij komplementarni, dopolnjujoči se dejavnosti. Zaradi tega bi morala podjetja uravnotežiti svojo ekonomsko uspešnost z družbeno odgovornostjo in varovanjem naravnega okolja, če želijo ostati uspešna na visokokonkurenčnem trgu. Dokazano je bilo tudi, da voditeljstvo pomembno pozitivno vpliva na trajnostno usmerjenost podjetja. Poleg tega mora vodstvo podjetij zagotoviti okolje, ki spodbuja proces inoviranja in vlagati v človeški kapital. Človeški kapital je ključen za inoviranje, kar ima ravno tako pozitiven vpliv na trajnostno usmerjenost podjetja, ta pa pozitivno vpliva na ekonomsko uspešnost podjetja. Mala in srednje velika podjetja lahko izboljšujejo trajnostno usmerjenost tudi s poznavanjem podpornih mehanizmov politike Evropske unije, ki krepijo njihovo rast, razvoj in konkurenčnost. Na osnovi ugotovitev raziskave je bil razvit strukturni model, ki prikazuje povezanost trajnostne usmerjenosti in ekonomske uspešnosti podjetij z izbranimi kontrolnimi spremenljivkami.

Ključne besede

trajnostna usmerjenost, ekonomska uspešnost, politike Evropske unije, človeški kapital, proces inoviranja, voditeljstvo

Uporabna vrednost za podjetja, organizacije, drugo ciljno javnost

Empirični rezultati in ugotovitve pripomorejo k dvigu zavedanja managerjev malih in srednje velikih podjetij – glavnega stebra gospodarstva, da sta trajnostna usmerjenost in ekonomska uspešnost podjetij komplementarni dejavnosti ter da politike Evropske unije predstavljajo vir za doseganje trajnosti.

Objava v

Journal of cleaner production, 2015, let. 108, št. 1, str. 603–612

Rangiranje revije 

A1

26. oktober 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo