Raziskave Fakultete za management

Finančni vidiki vodenja v vzgoji in izobraževanju

Mednarodni/nacionalni projekt

Avtorji

dr. Tatjana HORVAT

Povzetek objave

Dejavnost vzgoje in izobraževanja je financirana z denarjem iz različnih virov. Finančni vidiki vodenja v vzgoji in izobraževanju se nanašajo na finančno poslovodenje, ki ga definirajo državne strategije javnih financ, kot so načrtovanje in izvrševanje proračunov in finančnih načrtov, računovodenje in poročanje ter varovanje sredstev pred izgubo, oškodovanji in goljufijami. V ta namen mora ravnatelj oziroma...

Soustvarjanje kompetenčnega znanja

Projekt Know Us prispeva k dvigu konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v strateško pomembnih sektorjih čezmejnega območa Italija–Slovenija s podporo snovanja novih znanj, metod in tehnik za spodbujanje podjetniške inovativnosti v luči trajnostnega razvoja podjetij in družbe kot celote.

Shartec – Sharing The Excellence

Ključni cilj projekta je na osnovi integracije raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti izboljšati čezmejno sodelovanje podjetij, ki delujejo v industriji visoko preciznih mehanskih komponent, in dvigniti njihov inovacijski potencial.

Družbena omrežja

Kazalo