Eko inovacije in krožno gospodarstvo – pot do bolj trajnostne in vključujoče prihodnosti: vloga...
FM | 1. oktober 2021

V tej raziskavi se obravnava raziskovalni problem kakšna je vloga in vpliv digitalizacije in demografskih sprememb na eko inovacije/krožno gospodarstvo.

LOVELY - Local Offering Veneto LifestYle
FM | 7. julij 2021

Glavni namen projekta je svetovanje pri analizi možnih novih poslovnih modelov, ki uporabljajo IK tehnologije za uvajanje inovativnih in trajnostnih storitev in procesov v turističnem sektorju v Benečiji ter povezovanje s sosednjimi mednarodnimi konteksti....

Družbena omrežja

Kazalo