AGRIGEP - Assessment and implementation of Agriculture and Life Science Universities’ first Gender Equality Plans in widening countries

V Evropski uniji je namen načrtov za enakost spolov (GEP) obravnavati probleme enakosti spolov v raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah. Poleg tega obstajajo posebna vprašanja enakosti spolov znotraj nekaterih področij študija v raziskovalno-izobraževalnih ustanovah. V tem kontekstu so vprašanja enakosti spolov na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) dobro znana in razviti so bili posebni akcijski načrti. Znotraj STEM se znanost o kmetijstvu in biosistemske vede soočata z zelo podobnimi težavami, vendar nimata sektorskih specifičnih ukrepov in načrtov za ublažitev. Cilj projekta AGRIGEP je s skupnimi prizadevanji šestih konzorcijskih partnerjev: i) izvesti odgovorno oceno trenutnega stanja izvajanja GEP, ii) izboljšati sposobnosti z intenzivno krepitvijo zmogljivosti ter iii) razviti in izvajati kmetijsko in biosistemsko usmerjen GEP s sektorsko specifičnimi ukrepi in strategijami. Ti rezultati bi lahko vodili do dolgoročnih institucionalnih reform. Poleg tega si bo ta projekt namenjen vzpostavitvi vključevanja vprašanj enakosti spolov v izobraževalni sistem in strokovno usposabljanje študentov.

Vodilni partner projekta

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE)

Vodja projekta

dr. Julianna Kobolák

Vodja projekta na UP FM

Prof. dr. Štefan Bojnec

Partnerji projekta
  • UP Fakulteta za management: prof. dr. Štefan Bojnec, doc. dr. Patricia Blatnik; Univerza na Primorskem mag. Mojca Kleva Kekuš
  • Women in Science (NGO) Madžarska,
  • Universitat Politècnica De Catalunya Španija,
  • Yellow Window (SME) Belgija,  
  • University of Life Sciences Češka.
Šifra projekta

HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81

Trajanje projekta

1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Cilji projekta

Projekt sledi petim specifičnim ciljem:

  • Prvič, oceniti sposobnosti in zmogljivosti partnerskih institucij, ki prvič izvajajo svoje načrte za enakost spolov (GEP), ter opredeliti prednosti in slabosti, tveganja in možnosti (ocena univerz, povezana z GEP).
  • Drugič, povečati sposobnosti skozi izgradnjo in krepitvijo kapacitet, spodbujati reforme in strukturne spremembe za učinkovito izvajanje GEP (gradiva za usposabljanje osebja institucij, zaposlenih in študentov).
  • Tretjič, izvesti sektorsko oceno ter revidiranje in posodobite strategije GEP na podlagi sektorskih potreb ter določiti ustrezne ukrepe, specifične za sektor (prilagojeni GEP za vsako raziskovalno partnersko organizacijo).
  • Četrtič, zagotoviti ustrezno znanje o vprašanjih GEP v zvezi s kmetijstvom in biosistemskimi vedami za naslednjo generacijo strokovnjakov, s posebnim poudarkom na mednarodnih študentih (gradiva za usposabljanje, ki se izvajajo v učnih načrtih raziskovalnih partnerskih organizacij).
  • Petič, zagotoviti dolgoročno izvajanje in vpliv institucionalnih GEP-ov po izteku izvajanja projekta s strukturnimi spremembami (sektorsko omrežje za izmenjavo znanja GEP).
Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija

Se začne izvajati 1. 1. 2023.

Bibliografske reference
Povezave
Financiranje

Projekt financira Horizon Europe Framework Programme -  v višini 998.239,00 EUR.

 

 

    

21. december 2022 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo