E.A.S.I.P. COMP - Increasing entrepreneurial competences of students through a practical approach

Rezultati projekta bodo praktične narave, saj bodo zagotavljali dolgoročne učinke na izkustveno poučevanje podjetništva. Rezultati projekta so naslednji:

1. E-predmet podjetništva in programska oprema (software). Z namenom zagotavljanja izkustvenega poučevanja bo oblikovan nabor različnih orodij, iger in aktivnosti za študente. Celoten pristop bo zasnovan na izjemni uporabniški izkušnji. Prvi del projekta bo temeljil na obsežni raziskavi podjetniških kompetenc študentov. Drugi del projekta pa bo zajemal razvoj podjetniškega predmeta v e-okolju. Slednji bo vključeval aktivnosti za študente, opis aktivnosti, potreben material, navodila za učitelje in uporabniku prijazno obrazložitev teorije, ki je primerna za študente.

2. Zbornik video predstavitev prototipov poslovnih idej, ki so jih ustvarili študenti. Video zbornik bo zajemal vse projekte, ki so jih študenti razvili v okviru e-predmeta. V vsakem video posnetku bo predstavljeno delo študentov v poslovnem okolju, prikazani bodo prototipi, ki so jih študenti razvili in podane bodo kratke predstavitve lokalnih podjetij, ki so bili vključeni v projekte.  

 

Vodilni partner projekta

Volda University College, Kraljevina Norveška

Vodja projekta

Prof. Dr. Nathalie Homlong

Vodja projekta na UP FM

izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar

Partnerji projekta
 • Business Park for Creative Industries Norveška
 • Ilmiofuturo Italija
 • University of Genova Italija
 • STEP Institute Slovenija
 • Haaga Helia Finska
 • Laurea University of Applied Sciences Finska 
Šifra projekta

2019-1-NO01-KA203-060272

Trajanje projekta

20. 10. 2019 - 19. 4. 2022

Vsebina projekta

Projekt bo doprinesel številne neotipljive rezultate, kot so:

 • povečanje znanja univerzitetnih študentov o podjetništvu in izboljšanje njihove zaposljivosti;
 • usposabljanje univerzitetnih učiteljev pri uporabi novega pristopa dela s podjetniškimi kompetencami in z vključevanjem podjetij;
 • izboljšanje veščin podjetniških trenerjev preko sodelovanja z univerzitetnimi učitelji in podpiranja študentov pri učenju v poslovnem okolju;
 • povečanje sodelovanja med univerzami in lokalnimi podjetji preko projektov za študente;
 • večja internacionalizacija partnerskih organizacij.

Učinki projekta bodo naslednji:

 • izboljšana podjetniška miselnost in zaposljivost univerzitetnih študentov;
 • povečana sposobnost učiteljev pri mentoriranju študentov v okviru podjetniških predmetov;
 • okrepljeno sodelovanje med univerzami in lokalnimi podjetji pri izvajanju študentskih projektov v poslovnem okolju in
 • izboljšano poznavanje praktičnega pristopa pri poučevanju podjetništva med visokošolskimi zavodi in snovalci politik.

Rezultati projekta EASIP COMP bodo trajnostni; metodološki pristop in intelektualni rezultati bodo prilagodljivi in se bodo lahko enostavno izvajali v visokošolskih zavodih po vsej Evropi.

 

Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija
Bibliografske reference
Povezave

Spletna stran projekta

Gostili smo srečanje projekta E.A.S.I.P. COMP

Financiranje

          Sofinanciranje projekta Projekt financira Erasmus+ Programme v višini 308.210,00EUR

Projekt E.A.S.I.P. COMP financira EU program Erasmus+.

18. oktober 2019 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo