I-THEN - International Technical Higher Education Network

Projekt I-THEN - International Technical Higher Education Network, ki ga je zasnoval inž. Fabio Manenti ima za glavni cilj sodelovanje med evropskimi in ne evropskimi univerzami in strokovnimi inštituti ter mednarodnimi javnimi in zasebnimi organizacijami z namenom oblikovanja mreže za skupni razvoj mednarodnih programov in dejavnosti izmeničnega šolanja in dela, pa tudi kot mednarodni spin-off-i in inovacijski projekti ter raziskave in razvoj.

Vodilni partner projekta

Fondazione ITS Jobsacademy (Italija)

Vodja projekta

Giulia Dakli

Vodja projekta na UP FM

Prof. dr. Borut Likar

Partnerji projekta
  • Univerza na Primorskem Universita' del Litorale; Fakulteta za management prof. dr. Borut Likar in izr. prof. dr. Dragan Kesić

  • Institut de Vic (Španija) – TVET,

  • Institut Escola del Treball de Lleida (Španija) – TVET,

  • Universidade Atlantica (Portugalska) – University,

  • University NHL Stenden (Nizozemska),

  • OneOffTech (Nemčija),

  • Lycée Marcelin Berthelot (Francija)

Šifra projekta

2020-1-IT02-KA203-079561

Trajanje projekta

01. 10. 2020–30. 9. 2022

Vsebina projekta

V tem kontekstu bi radi odprli center za pomoč oz. podjetniško svetovanje s srednjeročnim ciljem ustvariti strukturo predinkubacije za podjetje.

Organizirani tečaji bodo omogočili najprej pridobitev diplom ITS, ki so:

  • pridobljene ob koncu dvoletnega študija in mednarodnega dela
  • potrjene v vseh partnerskih državah;
  • priznane s strani partnerskih univerz za morebitno nadaljevanje študija.
Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija
Bibliografske reference
Povezave
Financiranje

          Sofinanciranje projekta Projekt financira Erasmus+ Programme v višini 299.399,00EUR

 

 

 

 

 

 

1. oktober 2020 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo