I.D.E.A - Internationalization and Digitalization European Approach

Namen projekta je v populaciji malih in srednje velikih podjetjih v referenčnih kontekstih transnacionalnih partnerjev povečati dragocene spretnosti in znanja digitalnega, medkulturnega mednarodnega poslovnega upravljanja. Projekt temelji na sistemski viziji organizacijske/upravljalske, komercialne, relacijske in trženjske narave, ki je funkcionalna za definiranje pravilnega in trajnostnega strateškega načrtovanja mednarodne digitalne projekcije podjetij, in je odgovor na močno občuteno potrebo po vstopu, razvoju in delovanju v mednarodnih poslovnih krogih.

Vodilni partner projekta

Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje - GZS CPU

Vodja projekta

Mojca Cek

Vodja projekta na UP FM

Prof. dr. Anita Trnavčević

Partnerji projekta
 • Univerza na Primorskem Universita' del Litorale,

 • Fakulteta za management, prof. dr. Anita Trnavčević, prof. dr. Roberto Biloslavo, prof. dr. Tina Vukasović,

 • Fakulteta za turistične študije – TURISTICA, izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec,

 • Università Politecnica delle Marche - UNIVPM (Italija),

 • Research Centre for the Global Economy (Poljska),

 • CONFORM in Pavia Sviluppo (Italija),

 • Camara Italiana de Barcelona in PIMEC (Španija),

 • HELLENIC AMERICAN UNION (Grčija).

Šifra projekta

2021-1-SI01-KA220-VET-000034690

Trajanje projekta

28. 2. 2022 - 27. 2. 2024

Cilji projekta
 • povečati veščine vodenja digitalnega, mednarodnega poslovanja 80ih delavcev malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji, na Poljskem, v Italiji, Španiji in Grčiji, da bi definirali pravilno in trajnostno načrtovanje digitalne, mednarodne projekcije podjetja;
 • uskladiti skupino partnerskih trenerjev in svetovalcev (16), vključenih v dve mednarodni mobilnosti, da bi pridobili logiko 'crossroads' zgodbe za predstavitev vedenja, situacij in dinamike odnosov, značilne za internacionalizacijo digitalnega poslovanja;
 • sodelovati pri izdelavi skupne evropske ponudbe usposabljanja, ki je inovativna in v skladu s potrebami delavcev in podjetij za izboljšanje njihovih razvojnih možnosti v globaliziranem gospodarstvu;
 • pilotirati vsebine usposabljanja z najmanj 80 delavci iz evropskih MSP, vključenih v partnerstvo.
Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija

V projektu so 3 ključni sklopi:

 • posnetek stanja na področju digitalizacije MSP v nacionalnih kontekstih;
 • priprava vsebin za usposabljanja zaposlenih v MSP;
 • pilotiranje razvitih vsebin usposabljanj.

V vseh korakih sodelujejo vsi projektni partnerji, UP FM pa je zadolžena tudi za zagotavljanje kakovosti in evalvacijo.

Bibliografske reference
Povezave
Financiranje

          Projekt financira Erasmus+ Programme v višini 299.450,00 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

6. julij 2022 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo