INSHIP – Teaching Practice Partnership Model in Pre-Service Teacher Education

Glavni intelektualni dosežek projekta bo model INSHIP, ki bo v obliki štirih osnovnih elementov, ki pokrivajo izobraževalna načela strateškega komplementarnega partnerskega sodelovanja, poklicne socializacije, kompetenc TP učencev in učiteljev kakovosti TP s svojimi lastni inovativni razvit sistem ocenjevanja. 

Vodilni partner projekta

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Vodja projekta

Prof. Dr. Mojca Juriševič

Vodja projekta na UP FM

Prof. dr. Anita Trnavčević

Partnerji projekta
  • UNIVERSIDAD DE ALICANTE Španija,

  • Masarykova univerzita Češka,

  • FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN NUERNBERG Nemčija 

Šifra projekta

2019-1-SI01-KA203-060579

Trajanje projekta

1. 9. 2019 - 31. 8. 2022. UP Fakulteta za management se je pridružila projektu 25. 5. 2020

Vsebina projekta

Projekt sledi štirim glavnim ciljem:

  • zagotavljanje ustreznih izobraževalnih priložnosti za učitelje učencev v okviru učne prakse (model INSHIP);
  • izboljšanje strokovnih kompetenc akademskega osebja (tečaj INSHIP);
  • operacionalizacija orodij in smernic za izvajanje pedagoške prakse;
  • razvoj mreže za strokovno učenje v pedagoški praksi.

Glavni intelektualni dosežek projekta bo model INSHIP, ki bo v obliki štirih osnovnih elementov, ki pokrivajo izobraževalna načela strateškega komplementarnega partnerskega sodelovanja, poklicne socializacije, kompetenc TP učencev in učiteljev kakovosti TP s svojimi lastni inovativni razvit sistem ocenjevanja.

 

Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija
Bibliografske reference
Povezave

Spletna stran projekta

Financiranje

          Projekt financira Erasmus+ Programme v višini 209.465,00EUR

 

 

 

 

 

15. julij 2020 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo