LOVELY - Local Offering Veneto LifestYle

Glavni namen projekta je svetovanje pri analizi možnih novih poslovnih modelov, ki uporabljajo IK tehnologije za uvajanje inovativnih in trajnostnih storitev in procesov v turističnem sektorju v Benečiji ter povezovanje s sosednjimi mednarodnimi konteksti.

Vodilni partner projekta

Kauri Business Solutions (Italy) 

Vodja projekta na UP FM

Prof. Roberto Biloslavo, Ph.D., Full Professor Full Professor in Management / Senior Researcher 

Vključene raziskovalne institucije
  • Ca' Foscari University of Venice (Italy),

  • IUAV University of Venice (Italy),

  • Faculty of Management (University of Primorska).

Šifra projekta

CUP: B61B20000140009

Trajanje projekta

2. 1. 2020 - 30. 6. 2021

Vsebina projekta

Specifični cilji:

• Oblikovanje in razvoj inovativnih trženjskih aktivnosti: inovacije in digitalizacija tržnih procesov oz. tehnološka obdelava spletnih podatkov s ciljem ustvarjanja Lead generation procesov , ki bo omogočala inovativne marketinške aktivnosti s ciljem izboljšanja blagovne znamke VENETO Lifestyle.

• Oblikovanje in razvoj novih poslovnih modelov in storitev z dodano vrednostjo: analiza znanjsko intenzivnih storitev (KIBS) za podjetja, ki se ukvarjajo s promocijo in trženjem turizma ter sorodnih izdelkov (hrana in vino, lokalne obrti idr.).

Univerza se v skladu s to pogodbo zavezuje, da bo podpirala agregatna podjetja pri naslednjih nalogah:

• Izdelava 2 kvalitativnih in kvantitativnih profilov destinacij

• Izvedba 7 pilotnih aplikativnih rešitev skladno s podanimi priporočili za nove poslovne modele

• Izvedba 8 testiranj aplikativnih rešitev

Projekt LOVELY (ID10229969) - Local Offering Veneto LifestYle je sofinanciran s sredstvi POR FESR Veneto Region "Razpis za podporo projektom razvitim s poslovnimi agregacijami" - Akcija 1.1.4 "Podpora skupnim raziskovalnim in razvojnim dejavnostim za razvoj novih trajnostnih tehnologij, novih izdelkov in storitev", ki ga sofinancira regija Veneto.  

Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija
Bibliografske reference
Povezave

         Uradna spletna stran projekta: https://lovely-project.it/#/home 

Financiranje

         Projekt LOVELY (ID10229969) - Local Offering Veneto LifestYle je sofinanciran s sredstvi POR FESR Veneto Region "Razpis za podporo projektom razvitim s poslovnimi agregacijami" - Akcija 1.1.4 "Podpora skupnim raziskovalnim in razvojnim dejavnostim za razvoj novih trajnostnih tehnologij, novih izdelkov in storitev", ki ga sofinancira regija Veneto. 

 

 

 

 

 

7. julij 2021 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo