POW-BRIDGE – Bridging the gap between legislation and practice in the posting of workers

Namen projekta POW-BRIDGE je raziskati postopke in prakse, ki se nanašajo na udejanjanje revidirane direktive o napotenih delavcih, s posebnim poudarkom na razkoraku med zakonodajo in prakso napotovanja delavcev v EU.

Njegov namen je tudi raziskati, kako izvajanje omenjene direktive vpliva na drugo zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo na področju socialne varnosti, zdravstvenega zavarovanja in statusnega prava. Skozi projektne aktivnosti bodo opredeljeni izzivi, s katerimi se soočajo podjetja, ki napotujejo delavce na delo v druge države članice EU, pa tudi izzivi, s katerimi se srečujejo oblastni organi držav članic EU pri nadziranju izvajanja zakonodaje na področju napotenih delavcev. Predlagani bodo različni ukrepi in pristopi k zmanjševanju razkoraka med zakonodajo in prakso ter k reševanju evidentiranih izzivov na obravnavanem področju.

 

Vodilni partner projekta

European Centre for Social Welfare Policy and Research, Avstrija

Vodja projekta

Sonila Danaj

Vodja projekta na UP FM

Izr, prof. dr. Elizabeta Zirnstein

Partnerji projekta
 • UNIVE – Ca’ Foscari University of Venice, Italija
 • CSPS SAS - Center of Social and Psychological Sciences, Slovaška
 • CMR UW – University of Warsaw, Poljska
 • PUBLIC, Severna Makedonija
 • CSP – Center for Social Policy, Srbija
 • UP FM – Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Slovenija
   
Šifra projekta
Trajanje projekta

Januar 2020 - December 2021

Vsebina projekta

Strateški cilji projekta so spodbuditi in utrditi učinkovito in pregledno izvajanje zakonodaje EU o napotenih delavcih; spodbuditi bolj aktivno sodelovanje delodajalcev v procesu oblikovanja politik na tem področju; vzpostaviti, utrditi in razširiti čezmejno sodelovanje vseh deležnikov v državah članicah EU in državah kandidatkah v zvezi z izvajanjem zakonodaje na področju napotenih delavcev.

Iz strateških ciljev projekta izhajajo naslednji specifični cilji: izboljšati čezmejno sodelovanje med oblastnimi organi, socialnimi partnerji in raziskovalno skupnostjo (z ustanovitvijo vzajemnega laboratorija za učenje za izmenjavo znanja in informacij med sodelujočimi državami pošiljateljicami in prejemnicami); zbrati in oceniti primarne podatke o tem, kako izvajanje direktiv o napotenih delavcih vpliva na drugo zakonodajo EU in državno zakonodajo na področju socialne varnosti, zdravstvenega zavarovanja in statusnega prava; povečati dostopnost informacij v zvezi z izvajanjem direktiv o napotenih delavcih; raziskati izzive, ki se porajajo iz interakcije med direktivo o napotenih delavcih ter nacionalnimi zakonodajami ter priporočiti načine in strategije spoprijemanja s temi izzivi, morebiti tudi s spremembo zakonodaje in politik na obravnavanem področju.

Aktivnosti:

 • različni sestanki vseh partnerjev in pridruženih partnerjev projekta, vzpostavitev izobraževalnih skupin, strateškega odbora, upravnega odbora;
 • nacionalna poročila (Avstrija, Slovenija, Nemčija, Italija, Slovaška, Madžarska, Poljska, Srbija in Severna Makedonija);
 • primerjalno poročilo;
 • osem video podcastov;
 • spletna stran projekta, objava novičnika, povzetkov politik, rezultatov projekta, video podcastov;
 • zaključna mednarodna konferenca.

 

Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija
Bibliografske reference
Povezave
Rezultati raziskave - poročila nacionalnih raziskovalnih skupin
Financiranje

          Program EaSi, Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

Projekt POW-BRIDGE financira Evropska unija

PROGRAM FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

 

29. april 2020 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo