S.Ma.R.T. - Sales Management and Relationships for Trade

Skupno 8 partnerjev je usmerjenih v pripravo novega kurikula za management prodaje in odnosov v živilski industriji ter v razvoj novih, na učenju skozi igro (game-based learning) temelječih izobraževalnih tehnologijah.

Vodilni partner projekta

Universidad Rovira I Virgili URV (Španija)

Vodja projekta

Prof. Dr. Teresa Torres-Coronas 

Vodja projekta na UP FM

Prof. dr. Anita Trnavčević

Partnerji projekta
  • Univerza na Primorskem Universita' del Litorale: 

    - Fakulteta za management prof. dr. Anita Trnavčević in izr. prof. dr. Armand Faganel

    - Fakulteta za turistične študije – TURISTICA izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec in izr. prof. dr. Janez Mekinc

  • Università Politecnica delle Marche - UNIVPM (Italija),

  • Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu – Pueb (Poljska),

  • gospodarske zbornice teh držav,

  • CONFORM Italija.

Šifra projekta

2020-1-ES01-KA203-082116

Trajanje projekta

2. 11. 2020 - 1. 11. 2022

Vsebina projekta

Marketing, promocija, management prodaje, odnosi s ključnimi strankami in s potrošniki so danes predmet mnogih raziskav. Ta projekt pa je poseben zaradi končnega rezultata – razvoja kurikula modula za management prodaje in odnosov v izbrani panogi.

Fakulteta za management UP in Fakulteta za turistične študije sta prepoznani kot partnerici, ki bosta pripevali znanje in izkušnje s področja managementa, marketinga in tudi metodološke pristope. Prvo četrtino projekta, ki se vsebinsko nanaša na pripravo inštrumentarijev in izvedbo analize obstoječih kurikulov in fokusnih skupin z različnimi deležniki ter zasnovo kurikula bo koordinirala Univerza na Primorskem v sodelovanju s CPU GZS (Center za poklicno usposabljanje pri Gospodarski zbornici Slovenije).

To močno, večletno povezavo Fakulteta za management in CPU GZS ohranjata in razvijata s ciljem čim boljšega, hitrega prenosa novih znanj v prakso, povezovanjem študija in dela ter ne nazadnje razvoja študijskih programov in modulov, ki so relevantni za podjetja in področja, na katerih se študenti UP zaposlujejo. Zato projekt S.Ma.R.T pomembno prispeva k povezovanju slovenskega gospodarstva in znanstveno raziskovalnega dela Univerze na Primorskem.

 

Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija
Bibliografske reference
Povezave
Financiranje

          Sofinanciranje projekta Projekt financira Erasmus+ Programme v višini 257.664,00EUR

 

 

 

 

 

 

8. januar 2021 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo