THINK XR - Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Think XR je usmerjen v vzpostavitev kuriluluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezneresničnosti. Tehnologije razširjene resničnosti predstavljajo nov, sodoben digitalen in interaktiven medij ter so v Evropi prepoznane kot ene izmed ključnih novih digitalnih tehnologij (Expert Workshop on Interactive Technologies). V kombinaciji z vrhunsko tehnološko opremo, izdelavo vsebin in storitev ter zagotavljanjem uporabniške izkušnje, omogočajo realizacijo inovativnih in ekonomsko konkurenčnih rešitev.

Vodilni partner projekta

ŠC Slovenske Konjice, Slovenija

Vodja projekta

Jasmina Mihelak Zupančič

Vodja projekta na UP FM

Prof. dr. Borut Likar

Partnerji projekta
  • Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Slovenija

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija

  • Univerza na Primorskem, Slovenija

  • Hashnet d.o.o., Slovenija

  • Unior, kovaška industrija, Zreče, Slovenija

  • Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Norveška

Šifra projekta

ATP140

Trajanje projekta

1. 7. 2022 – 30. 4. 2024

Cilji projekta

Projekt Think XR je usmerjen v vzpostavitev kuriluluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti.
Tehnologije razširjene resničnosti predstavljajo nov, sodoben digitalen in interaktiven medij ter so v Evropi prepoznane kot ene izmed ključnih novih digitalnih tehnologij (Expert Workshop on Interactive Technologies). V kombinaciji z vrhunsko tehnološko opremo, izdelavo vsebin in storitev ter zagotavljanjem uporabniške izkušnje, omogočajo realizacijo inovativnih in ekonomsko konkurenčnih rešitev.

Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija
  1. Povečanje digitalnih kompetenc ciljnih skupin (učitelji, mentorji, dijaki, študentje, strokovno osebje) na področju razvoja vsebin, uporabe in poučevanja s pomočjo razširjene resničnosti – inovativno poučevanje za 21. stoletje,
  2. Razvoj novih inovativnih pedagoških pristopov in didaktičnih orodij, skozi vzpostavitev XR akademije in
  3. Vzpostavitev inovativnega, odprtega in ustvarjalnega učnega okolja skozi sodelovanje izobraževanja in industrije (XR partnerstvo), ki predstavlja osnovo tudi za neformalno in vseživljenjsko izobraževanje.
Bibliografske reference
Povezave
Elektronski naslov projekta 
Financiranje

         Finančni mehanizem EGP 2014 -2021 in pripadajoča sloveska udeležba

         Vrednost projekta: 702.596 €

 

         Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.  Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno Univerza na Primorskem in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

     


Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo!

Projekt Think XR sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 702.596 EUR. Namen projekta je Izobraževanje – krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala.  Ta dokument je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno Univerza na Primorskem in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

22. november 2022 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo