VETWork - Digitalna kultura za poklicno izobraževanje v 21. stoletju

Namen projekta je razviti nov model usposabljanja in intervencije, ki je tesno povezan s sledečimi sektorskimi prednostnimi nalogami na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja:

 • Uvajanje sistematičnih pristopov in priložnosti za začetni in neprekinjen poklicni razvoj učiteljev, vodij usposabljanj ter mentorjev poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) tako v šolskih kot delovnih okoljih (vključno s pripravništvom), in sicer z razvojem učinkovitega digitalnega, odprtega in inovativnega izobraževanja ter pedagogike, kot tudi praktičnih orodij; povečuje privlačnosti poklicev za učitelje, vodje, mentorje in vodstvene delavce PIU.
 • Podpiranje uvajanja inovativnih pristopov in digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje, kot so opisani v Akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje ter v Okviru digitalnih kompetenc – DigComp 2.1, vključno z učinkovito rabo orodja za samorefleksijo v digitalno usposobljenih šolah – SELFIE za podporo celovitemu pristopu k inovacijam in uporabi digitalnih tehnologij za pedagoške, upravne, tehnične in organizacijske spremembe.
Vodilni partner projekta

PROMPT-H Information Technology Educational, Trade and Service Ltd., Madžarska

Vodja projekta

Anita Téringer

Vodja projekta na UP FM

Prof. dr. Borut Likar

Partnerji projekta
 • PROMPT-H Information Technology Educational, Trade and Service Ltd., Madžarska

 • Expanzió Consulting Ltd., Madžarska

 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Slovenija, prof. dr. Borut Likar

 • Hungarian Teacher Training Centre, Romunija

 • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Slovenija

 • Rimokatoliška gimnazija Szent László, Romunija

 • Tehnična in poslovna srednja poklicna šola József Szakkay, Slovaška

 • Poklicna šola Magyar Gyula, Madžarska

 • SZÁMALK - salezijanska posrednješolska tehnična šola, Madžarska


Šifra projekta

2020-1-HU01-KA202-078760

Trajanje projekta

1. 09. 2020 – 31. 5. 2023

Vsebina projekta

Projekt si prizadeva vključiti tradicionalni program usposabljanja za digitalno pedagogiko v širši kontekst, in sicer z organizacijo prilagojenih šolskih kontaktnih seminarjev, povezanih s komponentami organizacijskega razvoja, ki krepijo institucionalno digitalne kompetence in kulturo kakovosti.

Cilji projekta so:

 • Spremljanje na institucionalni ravni se bo začelo z zavezo vodstva partnerskih šol. V vsaki šoli bo izbran predstavnik vodstva – tako imenovani ''zastopnik uvajanja sprememb'' – ki bo s skupino učiteljev tesno sodeloval pri projektu.
 • Partnerske šole PIU bodo izvedle začetno samooceno digitalne pedagogike na institucionalni in individualni (učiteljski) ravni z uporabo orodja SELFIE in okvira DigCompEdu.
 • Skupine učiteljev bodo sodelovale v spletni učni izkušnji na platformi Digital Menu Card in tako razvile svoje digitalne kompetence, ki temeljijo na orodju DigComp 2.1 in okviru DigCompEdu.
 • Partnerske šole bodo ustvarile lastno strategijo digitalne pedagogike in oblikovale povezane akcijske načrte, razčlenjene na posamezne ravni.
 • Za učitelje bodo organizirane delavnice na delovnem mestu, kjer bodo lahko svoje nove veščine vpeljali v prakso in s pomočjo koordinatorjev razvijali digitalne učne vsebine za svoje razrede.
 • Pouk bo potekal z uporabo na novo razvitih gradiv in metod aktivnega učenja.
 • Na koncu bomo na podlagi izkušenj razvili Model izobraževanja in intervencije za digitalno pedagogiko, ki ga bodo lahko brez težav uporabile tudi druge izobraževalne ustanove in tako podprli spremembe na institucionalni ravni in nenehno izboljševanje učnih praks.
Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija
Bibliografske reference
Povezave

 

Financiranje

          Sofinanciranje projekta Projekt financira Erasmus+ Programme 

 

 

 

 

 

 

22. december 2020 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo