Vpliv kmetijske politike na regionalno prilagajanje v kmetijstvu: madžarsko-slovenska primerjava

Analiziramo vpliv skupne kmetijske politike na regionalne spremembe v madžarskem in slovenskem kmetijstvu. Ocenjujemo učinke dveh programskih obdobij. Osredotočili smo se na vidike kmetijske preobrazbe na ravni kmetije, in sicer na rast kmetijskih gospodarstev s testiranjem Gibratovega zakona in specifičnimi dejavniki povezanimi s kmetijskim gospodarstvom in dejavniki povezanimi z regijo v kateri se nahaja kmetijsko gospodarstvo, učinkovitost in izhod kmetij, zaposlenost na kmetijah (lastno in najeto delo) v odvisnosti od različnih vrst subvencij in vpliv reforme skupne kmetijske politike na dohodek kmetij na Madžarskem in v Sloveniji ob upoštevanju različnih elementov subvencij. Preučujemo aglomeracijske učinke v madžarskem in slovenskem kmetijstvu s poudarkom na izbrana živinorejska sektorja.

Vodilni partner projekta

Univerza na Primorskem Fakulteta za Management

Vodja projekta

Prof. dr. Štefan Bojnec

Partnerji projekta
 • Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences

Šifra programa

N5-0094

Trajanje projekta

1. 4. 2019 – 31. 3. 2022

Vsebina projekta

Analiziramo vpliv skupne kmetijske politike na regionalne spremembe v madžarskem in slovenskem kmetijstvu. Ocenjujemo učinke dveh programskih obdobij. Osredotočili smo se na vidike kmetijske preobrazbe na ravni kmetije, in sicer na rast kmetijskih gospodarstev s testiranjem Gibratovega zakona in specifičnimi dejavniki povezanimi s kmetijskim gospodarstvom in dejavniki povezanimi z regijo v kateri se nahaja kmetijsko gospodarstvo, učinkovitost in izhod kmetij, zaposlenost na kmetijah (lastno in najeto delo) v odvisnosti od različnih vrst subvencij in vpliv reforme skupne kmetijske politike na dohodek kmetij na Madžarskem in v Sloveniji ob upoštevanju različnih elementov subvencij. Preučujemo aglomeracijske učinke v madžarskem in slovenskem kmetijstvu s poudarkom na izbrana živinorejska sektorja.

Ključne besede

rast kmetij, učinkovitost kmetij, tržna selekcija, migracije in zaposlenost, dohodkovne neenakosti, aglomeracijski učinki 

Faze projekta in njihova realizacija 
Bibliografske reference

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. BARÁTH, Lajos, FERTŐ, Imre, BOJNEC, Štefan. The effect of investment, LFA and agri-environmental subsidies on the components of total factor productivity : the case of Slovenian farms. Journal of agricultural economics. 2020, no. 3, vol. 71, str. 853-876. ISSN 1477-9552. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1477-9552.12374, DOI: 10.1111/1477-9552.12374. [COBISS.SI-ID 13636099], [JCR, SNIP, WoS do 29. 1. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 29. 12. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
 2. BOJNEC, Štefan, FERTŐ, Imre. Testing the validity of Gibrat's law for Slovenian farms : cross-sectional dependence and unit root tests. Ekonomska istraživanja. 2020, no. 1, vol. 33, str. 1280-1293. ISSN 1331-677X. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2020.1722722?needAccess=true, DOI: 10.1080/1331677X.2020.1722722. [COBISS.SI-ID 1541941956], [JCR, SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 29. 7. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]
 3. FERTŐ, Imre, BOJNEC, Štefan, FOGARASI, József, VIIRA, Ants Hannes. Agricultural soft budget constraints in new European Union member states. Journal of institutional economics. 2020, no. 1, vol. 16, str. 49-64. ISSN 1744-1374. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/agricultural-soft-budget-constraints-in-new-european-union-member-states/7E7E0B6C55733F0FA76B5CA8398623FB, DOI: 10.1017/S1744137418000395. [COBISS.SI-ID 1541453252], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
 4. BOJNEC, Štefan, FERTŐ, Imre. Do CAP subsidies stabilise farm income in Hungary and Slovenia?. Zemědělská ekonomika. 2019, no. 3, vol. 65, str. 103-111. ISSN 0139-570X. https://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=article&id=190_2018-AGRICECON, DOI: 10.17221/190/2018-AGRICECON. [COBISS.SI-ID 1541136836], [JCR, SNIP, WoS do 25. 2. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 16. 3. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6]
 5. BOJNEC, Štefan, FERTŐ, Imre. Farm household income inequality in Slovenia. Spanish journal of agricultural research. 2019, no. 4, vol. 17, str. 1-11. ISSN 2171-9292. http://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/13996, DOI: 10.5424/sjar/2019174-13996. [COBISS.SI-ID 1541947076], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 7. 4. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]
 6. BOJNEC, Štefan, FERTŐ, Imre. The growth of farms : a Hungarian-Slovenian comparison. Post-communist economies. str. 1-15. ISSN 1463-1377. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14631377.2020.1727265?needAccess=true, DOI: 10.1080/14631377.2020.1727265. [COBISS.SI-ID 1541979076], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 9. 4. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
 7. BOJNEC, Štefan, FERTŐ, Imre. Does human capital play an important role in farm size growth? : the case of Slovenia. New Medit. 2021, vol. 20, no. 1, str. 57-69. ISSN 1594-5685. https://newmedit.iamb.it/bup/wp-content/uploads/2020/12/NEW-MEDIT-2021-N.1-04-Does-human-capital-play-an-important-role.pdf, DOI: 10.30682/nm2101d. [COBISS.SI-ID 58380803], [JCR, SNIP]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. BOJNEC, Štefan. Strukturne spremembe in diverzifikacija dohodkov na kmetijah. V: PRIŠENK, Jernej (ur.). Razvojni vidiki prenosa znanja v skupni kmetijski politiki po letu 2020 : 8. konferenca DAES : Maribor, 20.-21. februar 2020. 8. konferenca DAES, Maribor, 20.-21. februar 2020. 1. izd. Maribor: Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije - DAES, 2020. Str. 81-94, ilustr. ISBN 978-961-91094-9-6. [COBISS.SI-ID 1541982916]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 1. FERTŐ, Imre, BOJNEC, Štefan. Farm growth and liquidity constraints in Slovenia. V: SEDMAK, Suzana (ur.), LAPORŠEK, Suzana (ur.). The 20th Management International Conference : MIC 2020 - Management International Conference : programme of the Joint International Conference organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia [and] Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation [and] Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism, Dr. Mijo Mirkovic, Croatia : online conference, 12-13 November 2020. Koper: University of Primorska Press, 2020. Str. 79. Management International Conference. ISBN 978-961-293-025-7. ISSN 2712-3766. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-025-7/57.pdf. [COBISS.SI-ID 38125315]
 2. FERTŐ, Imre, BOJNEC, Štefan. The impact of agricultural policy on agricultural employment in Slovenia. V: SEDMAK, Suzana (ur.), LAPORŠEK, Suzana (ur.). The 20th Management International Conference : MIC 2020 - Management International Conference : programme of the Joint International Conference organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia [and] Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation [and] Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism, Dr. Mijo Mirkovic, Croatia : online conference, 12-13 November 2020. Koper: University of Primorska Press, 2020. Str. 71. Management International Conference. ISBN 978-961-293-025-7. ISSN 2712-3766. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-025-7/47.pdf. [COBISS.SI-ID 38127619]
 3. CSONKA, Arnold, BOJNEC, Štefan, FERTŐ, Imre (umetnik). Spatial transformation in cattle sector : a Hungarian-Slovenian comparison. V: SEDMAK, Suzana (ur.), LAPORŠEK, Suzana (ur.). The 20th Management International Conference : MIC 2020 - Management International Conference : programme of the Joint International Conference organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia [and] Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation [and] Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism, Dr. Mijo Mirkovic, Croatia : online conference, 12-13 November 2020. Koper: University of Primorska Press, 2020. [2] str. Management International Conference. ISBN 978-961-293-025-7. ISSN 2712-3766. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-025-7/56.pdf. [COBISS.SI-ID 37275651]
 4. FERTŐ, Imre, BAKUCS, Lajos Zoltán, BARÁTH, Lajos, BOJNEC, Štefan. The growth of farm in Hungary and Slovenia. V: Book of abstracts : sustainable and resilient farming systems in the European Union. Bucharest: European Association of Agricultural Economists, 2019. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 1541626564]
 5. BOJNEC, Štefan, FERTŐ, Imre. The growth of Slovenian farms. V: SEDMAK, Suzana (ur.), LAPORŠEK, Suzana (ur.), NAHTIGAL, Matjaž (ur.). Managing geostrategic issues : abstracts of the joint international conference organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia, Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirković, Croatia. Koper: University of Primorska Press, 2019. Str. 99-100. Management International Conference. ISBN 978-961-7055-66-5. ISSN 1854-4312. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-66-5/94.pdf. [COBISS.SI-ID 1541311940]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

 1. FERTŐ, Imre, BOJNEC, Štefan. Do different types of common agricultural policy subsidies promote farm employment? : [prispevek na] 6th The Role of the State in Varieties of Capitalism Conference (SVOC) Emerging Market Economies - Alternative Development Paths, 26-27 November 2020. [COBISS.SI-ID 39765251]
 2. BOJNEC, Štefan. Drivers of farm growth in Slovenia : paper presented at the Transition in agriculture - agricultural economics in transition XVI, 14 November 2019, Budapest, Hungary. [COBISS.SI-ID 1541792452]
 3. FERTŐ, Imre, BAKUCS, Lajos Zoltán, BOJNEC, Štefan. The growth of dairy farms : a Hungarian-Slovenian comparison : paper presented at the IAMO Forum 2019, Small farms in transition: how to stimulate inclusive growth?, 26-28 June 2019, Halle (Saale), Germany. [COBISS.SI-ID 1541369284]
Povezave
Sofinanciranje projekta

Projekt Vpliv kmetijske politike na regionalno prilagajanje v kmetijstvu: madžarsko-slovenska primerjava, št. N5-0094 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

1. april 2019 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo