WE-GREEN - Rural Women’s Empowerment through GREen Social ENtrepreneurship

Rural Women's Empowerment through Green Social Entrepreneurship (WE-GREEN) predlaga spodbujanje socialnega zelenega podjetništva med ženskami v podeželskih skupnostih zizobraževanjem v obliki praktičnih lokalnih programov, kar je glavni cilj projekta. Cilj projekta je premostiti "vrzel" v izobraževalnem sistemu med potrebo po novih zelenih veščinah in podjetniških veščinah ter pomanjkanjem ustreznih izobraževalnih vsebin za razvoj teh veščin z inovativnim tečajem usposabljanja za učitelje pri izvajanju izobraževanja o zelenem socialnem podjetništvu, z uporabo metodologije mešanega učenja.

Vodilni partner projekta

Asociatia Centrul Pentru Legislatie

Vodja projekta

Claudia Petrescu

Vodja projekta na UP FM

Prof. dr. Štefan Bojnec 

Partnerji projekta
  • Fakulteta za management, prof. dr. Štefan Bojnec,

  • DIESIS COOP, Belgija;

  • BK Consult GbR, Nemčija;

  • SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED, Ciper;

  • Mladi ambasadori, Srbija.

Šifra projekta

2021-1-RO01-KA220-ADU-00Transnational meeting of the project WE GREEN0026954

Trajanje projekta

28. 2. 2022 – 27. 2. 2024

Cilji projekta
  • krepitev ozaveščenosti na podeželju o ženskah in zelenem podjetništvu kot nosilcih krepitve vloge lokalnih skupnosti;

  • krepitev zmogljivosti formalnih in neformalnih izvajalcev izobraževanja na podeželju o zelenem socialnem podjetništvu za ženske;

  • oblikovanje in izvajanje lokalnih programov, namenjenih krepitvi vloge žensk na podeželju prek zelenega socialnega podjetništva;

  • razviti smernice za deležnike na lokalni, nacionalni in evropski ravni o potrebnih ukrepih za izgradnjo spodbudnega okolja za podjetništvo žensk na podeželju.

Ključne besede
Faze projekta in njihova realizacija
Bibliografske reference
Povezave
Financiranje

         Projekt financira Erasmus+ Programme v višini 230.955,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

14. september 2022 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo