AISAB – Applied Innovation for Students and Business

Projekt naslavlja potrebo znotraj EU za izboljšanje stopnje inovativnosti in njenih učinkov, še posebno v malih in srednjih podjetjih. V projektu se razvijajo pristopi za razvoj veščin, ki podpirajo inovativnost v malih in srednjih podjetjih prek poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz okvira visokošolskih izobraževalnih ustanov. Projekt skuša razviti učne materiale, ki izboljšujejo veščine študentov pri ocenjevanju in vpeljavanju inovacij, ter razviti orodja, ki jih lahko študenti uporabljajo za doseganje večjega vpliva, ko svetujejo v malih in srednjih podjetjih. Projekt prav tako razvija sistem orodij za mala in srednja podjetja za samo-diagnozo njihove inovacijske prakse ter uveljavlja podjetniške pristope za izboljševanje inovacijskih praks v malih in srednjih podjetjih.

 

Vodilni partner projekta

University of Gloucestershire, Cheltenham, Združeno kraljestvo

Vodja projekta

 prof. dr. David Dawson

Vodja projekta na UP FM

prof. dr. Borut Likar

Partnerji projekta

University of Gloucestershire, Cheltenham, Združeno kraljestvo

 • David Dawson
 • Rod Horrocks
 • Gideon Capi

Hafelekar Unternehmensberatung St. Polten, Austrija

 • Paul Schober

PROMPT-H Information Technology Educational Trade and Service Ltd., Madžarska

 • József Lengyel
 • Maria Hartyanyi

University of Sopron, Alexander Lamfalussy Faculty of Economics, Sopron, Madržarska

 • Tamás Czeglédy

Univerza na Primorskem, Fakulteta za mangement, Koper, Slovenija

 • Borut Likar
 • Peter Štrukelj

Korona plus d.o.o. Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenija

 • Karin Žontar

Fondazione Instituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, Bergamo, Italija

 • Armando Persico
 • Guilia Dalki

Universidad de Granada, Granada, Španija

 • Elena Molis Banales
 • Vanesa Barrales Molina

   

Šifra projekta

 2017-1-UK01-KA203-036715

Trajanje projekta

1. 9. 2017–30. 4. 2020

Podaljšano trajanje projekta do 31. 8. 2020.

Vsebina projekta

Projekt naslavlja potrebo znotraj EU za izboljšanje stopnje inovativnosti in njenih učinkov, še posebno v malih in srednjih podjetjih. V projektu se razvijajo pristopi za razvoj veščin, ki podpirajo inovativnost v malih in srednjih podjetjih prek poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz okvira visokošolskih izobraževalnih ustanov. Projekt skuša razviti učne materiale, ki izboljšujejo veščine študentov pri ocenjevanju in vpeljavanju inovacij, ter razviti orodja, ki jih lahko študenti uporabljajo za doseganje večjega vpliva, ko svetujejo v malih in srednjih podjetjih. Projekt prav tako razvija sistem orodij za mala in srednja podjetja za samo-diagnozo njihove inovacijske prakse ter uveljavlja podjetniške pristope za izboljševanje inovacijskih praks v malih in srednjih podjetjih.

 

Ključne besede

inovacije, projekti, mala in srednja podjetja, visoko šolstvo, strateška partnerstva

 

Faze projekta in njihova realizacija

 

3. oktober 2017: Postavitev strukture modula O1-A1; Postavitev svetovalnega procesa O2-A2

3. november 2017: Merska orodja O1-A2; Mere učinkov O2-A3

11. december 2017: Dokončan material za delavnice O1-A2; Dokončan priročnik O2-A1; Dokončane predloge za aktivnosti O2-A2

8. januar 2018: Dokončan vodnik za tutorje O1-A2

Februar–oktober 2018: Prvi pilotni projekti  01-A3 & O2-A5

November 2018–januar 2019: Dokončati materiale O1-A4; Izdelati študije primerov O2-A6

Februar–oktober 2019: Drugi pilotni projekti  01-A5 & O2-A5

November 2019–januar 2020: Prevesti/dokončati materiale O2-A7

Januar–februar 2020: Prevesti/dokončati materiale O1-A6 & O2-A7

 

Povezave
Financiranje

Skupni upravičeni stroški: 389.860,00 EUR
Delež financiranja iz sredstev program Erasmus+: 389.860,00 EUR

Projekt AISAB financira EU program Erasmus+.

 

 

1. september 2017 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo