Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije/Acceleratore d'impresa transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione Intelligente

Glavni cilj projekta je izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja prek mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij, ki bo sposobna spodbujati vlaganja v razvoj novih, inovativnih produktov in storitev ter prenos tehnologij iz centrov za raziskave in razvoj v podjetja, zlasti MSP.

Vodilni partner projekta

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

Vodja projekta

 Claudia Baracchini 

Vodja projekta na UP FM

prof. dr. Mitja Ruzzier

Partnerji projekta
  • Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl
  • Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC
  • Università Ca’ Foscari Venezia
  • Univerza na Primorskem
  • Università degli Studi di Trieste
  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi
  • Gruppo Euris S.p.A.
Šifra projekta

CAB_1473185408

Trajanje projekta

2. 10. 2017–31. 3. 2020

Vsebina projekta

Projekt Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije/Acceleratore d'impresa transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione Intelligente (angl. Crossborder Acceleration Bridge) – CAB je skupni izziv slovensko-italijanskega območja za učinkovitejši prenos tehnologij in rezultatov raziskav v podjetja s ciljem izboljšati zmogljivosti inovacij na tem območju. Cilj projekta CAB je ustvariti mrežo slovenskih in italijanskih subjektov, ki bodo oblikovali, testirali in začeli dolgoročno uporabljati novo čezmejno storitev za pospeševanje podjetij, ki bo zmogla promovirati vlaganje v razvoj inovativnih izdelkov/storitev in prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja. Partnerji projekta si želijo, da bi več malih in srednjih podjetij izkoristilo priložnosti sodelovanja s centri za raziskave in razvoj ter z novo storitvijo povečala obseg poslovanja na mednarodnem trgu. Glavni neposredni učinki projekta so:
     1. šest čezmejnih raziskovalnih aktivnosti na temo pospeševanja podjetij;
     2. sodelovanje malih in srednjih podjetij z raziskovalnimi ustanovami; 
     3. testna uvedba modela za pospeševanje podjetništva za skupno 20 podjetij.
Uporabljen pristop zagotavlja konkreten učinek v smislu razvoja neizraženega potenciala start-up podjetij ter malih in srednjih podjetij v sektorjih S3, ki izkorišča nove tehnologije, tehnološko diverzifikacijo obstoječih specializacij ter razvoj novih podjetniških dejavnosti. CAB se še posebej odlikuje po čezmejnem pristopu, uporabljenem pri načrtovanju orodij za podporo podjetjem, saj izkorišča posebnosti obeh trgov: slovenski trg ponuja idealno testno okolje za zgodnjo fazo njihovega razvoja, veliki italijanski trg pa omogoča potencial za njihovo rast.

Povezave
Financiranje

Skupni upravičeni stroški: 1.306.082,73 EUR
Delež financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 1.110.170,32 EUR

Projekt Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije je sofinanciran iz programa Interreg Italia-Slovenija 2014–2020.

 

2. oktober 2017 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo