COMPETE – International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets

Projekt se izvaja v okviru 7. okvirnega programa (FP7). Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti je glavno orodje Evropske unije za financiranje raziskav v Evropi, program pa traja od 2007 do 2013. 7. okvirni program je oblikovan tudi zato, da se sooči z zaposlitvenimi potrebami in konkurenčnostjo Evrope. 7. okvirni program podpira raziskave na izbranih prednostnih področjih – cilj tega je ustvariti ali ohraniti svetovno vodilno vlogo Evropske unije znotraj teh sektorjev.

Vodilni partner projekta

Leibniz Institut fur Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO)

Vodja projekta
  •  dr. Inna Levkovych
Partnerji projekta

Leibniz Institut fur Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

  • prof. dr. Štefan Bojnec (vodja projekta na UP FM)
Šifra projekta

 

Trajanje projekta

1. 10. 2012–30. 9. 2015

 
Vsebina projekta

 

Ključne besede

 

Bibliografske reference

 

Povezave

 

Projekt je sofinancirav v okviru Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti.

 

1. oktober 2012 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo