iBLUE – Investing in sustainable blue growth and competitiveness through 3-Pillar Business Model

Projekt iBLUE bo prispeval k trajnostnemu ponovnemu zagonu – oživitvi navtičnega sektorja (ladjedelništvo, navtične storitve, turizem), s tem da bo ustvaril sredozemsko transnacionalno mrežo, ki bo pripomogla k gospodarskemu razmahu z izmenjavo poslovnih modelov, ki bodo vključevali tri stebre trajnostnega razvoja (okoljski, družbeni in ekonomski).

 

Vodilni partner projekta

Universita' di Udine

Vodja projekta

 Elisabetta Ocello

Vodja projekta na UP FM

 dr. Roberto Biloslavo

Partnerji projekta
  • STEP RI Science and Technology Park of the University of Rijeka Ltd
  • Groupe Kedge Business School; Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville
  • Cyprus Chamber of Commerce and Industry
  • Lasithi Chamber of Commerce
  • RCDI – Development and Innovation Network
  • Durres Chamber of Commerce and Industry
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management in FAkulteta za turistične študije – Turistica
  • University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Managemet
  • Tourist and Economic Promotion Development
Šifra projekta

830

Trajanje projekta

1. 2. 2017–  31. 1. 2020

Vsebina projekta

V okviru projekta bo razvita tako imenovana »3-PBM« metodologija (3-pillar business model – poslovni model, ki bo zajemal vse tri stebre trajnostnega razvoja). Omenjeni sektor se trenutno sooča s krizo in izzivi brezposelnosti, vendar bi osredotočenost le na gospodarski vidik predstavljala grožnjo za sredozemski ekosistem in njegovo ravnotežje. Prav zaradi tega razloga sta ključna tudi družbeni in okoljski vidik. »3-PBM« aplikacija in sistematično zbiranje podatkov bo ustvarilo:

- podatkovno zbirko, ki bo nudila kritično maso znanja, vezanega na sredozemski navtični sektor v smislu gospodarskega učinka, zaposlovanja, prednosti, slabosti in trajnosti in jo bodo tako lahko koristili različni uporabniki (MSP, oblikovalci politik, raziskovalci);

- sistem indikatorjev/kazalnikov glede trajnosti navtičnih podjetij, ki bo uporaben tudi za oblikovalce politik za boljšo dodelitev virov in oceno učinkov;

- zbirko dobrih praks, inovacijskih vzorcev in politik, ki bodo v korist akterjem sredozemskega navtičnega sektorja za izboljšanje učinkovitosti;

- učno gradivo za uresničevanje trajnostnih poslovnih modelov v navtiki, načela in spodbude za uvajanje krožne ekonomije;

- in za turiste marin izboljšanje ozaveščenosti in pravil varovanja Sredozemlja.

Transnacionalni ukrepi bodo omogočili trajnostni razvoj celotnega navtičnega sektorja v Sredozemlju in hkrati varovali naravo, lepoto in kulturo teh ozemelj in ljudi. 

Povezave
Financiranje

Skupni upravičeni stroški: 2.252.855,00 EUR
Delež financiranja iz ERDF sredstev: 2.087.855,00 EUR

Projekt iBlue je sofinanciran iz evropskih sredstev za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Mediterranean.

 

1. februar 2017 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo