IN.K.A.M.S. - International Key Account Management & Sales

Projekt je namenjen oblikovanju novega univerzitetnega učnega programa s področja marketinga.  Osredotočen je na mednarodno prodajo in upravljanje ključnih kupcev. Projekt je  vpet v evropski okvir, ki prek sprememb paradigme poučevanja na visokošolskih zavodih omogoča razvoj mednarodnih prodajnih in ključnih spretnosti za vodenje ključnih strank z inovativnimi, interaktivnimi načini, ki so prilagodljivi poslovnim in individualnim potrebam.

Vodilni partner projekta

Università Politecnica delle Marche

Vodja projekta

prof. dr. Silvio Cardinali

Vodja projekta na UP FM

prof. dr. Anita Trnavčević

Partnerji projekta
  • CONFORM – consulenza formazione e management s.c.a.r.l., Italija
  • Universitat Rovira I Virgili, Španija
  • University of National and World Economy, Bolgarija
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Slovenija
  • Poznan University of Economics and Business, Poljska
  • Institute for training of personnel in international organizations, Bolgarija
  • Camera di Commercio di Macerata, Italija
  • Camera de Comercio Italiana-Barcelona, Španija
  • Gospodarska Zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje, Slovenija
  • Wielkopolska Chamber of Commerce and Industry, Poljska
Šifra programa

2017-1-IT02-KA203-036707

Trajanje projekta

1. 11. 2017–31. 10. 2019

Vsebina projekta

Projekt išče odgovore na naslednja ključna vprašanja: intelektualna brezposelnost, pomanjkanje ponudbe izobraževalnih modulov na področju prodajnega managementa na evropskih univerzah in slabo strukturirani učni načrti ter sodelovanje in sinergije med univerzami in podjetji kot ključnem dejavniku pri strategiji za konkurenčnost ET2020.

Ključne besede

 

Faze projekta in njihova realizacija

 

Povezave

 

Financiranje

Skupni upravičeni stroški: 299.994,00 EUR
Delež financiranja iz sredstev program Erasmus+: 299.994,00EUR

 

Projekt IN.K.A.M.S. financira EU program Erasmus+.

 

1. november 2017 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo