LAURDS - Latin American University Research and Doctoral Support

Prenos znanja z univerz na splošno velja za učinkovit način, ki pripomore k dodani vrednosti družbe in gospodarstva. Izmenjava znanja, spodbujanje inovacij in razvijanje poslovnih aktivnosti so sestavni del gospodarstva znanja in podpore inovacijam, posledično pa prispevajo h gospodarski rasti in družbenemu razvoju. Gospodarska rast v Latinski Ameriki je spodbudila, da se pri zagotavljanju takega vse več pozornosti namenja vlogi univerz. Toda v mnogih primerih so raziskovalna infrastruktura, zmogljivost in sposobnost za podporo doktorskih raziskav ter upravljanje raziskovalnih postopkov in infrastrukture spremenljive, v nekaterih primerih pa celo zelo omejene in razdrobljene. Novo znanje se mora porajati iz dobrih raziskovalnih postopkov in infrastrukture, sicer inovacije ne bodo prišle na trg. Za to sta potrebna jasna raziskovalna strategija na univerzitetni ravni in razvoj institucionalne raziskovalne kulture, ki bi ju omogočil razvoj doktorskega študija. 

Vodilni partner projekta

Glasgow Caledonian University

Vodja projekta

 dr. David Edgar

Vodja projekta na UP FM

 dr. Roberto Biloslavo

Partnerji projekta
 • Glasgow Caledonian University
 • Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
 • Universidad de Zaragoza Spain
 • Universidad Santa Maria La Antigua Panama
 • Universidad de Ibagué Columbia, University of Louisville Panama - Quality Leadership Universit
 • Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana Columbia
Šifra projekta

561844-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3319/001-001)

Trajanje projekta

15. 10. 2015–14. 10. 2018

Vsebina projekta

Namen projekta je, prvič: zgraditi zmogljivosti latinskoameriških univerz za razvoj raziskovalne kulture in oblikovanje osredotočene, relevantne in smiselne raziskovalne strategije, ki podpira potrebo po inovacijah in novem znanju v gospodarstvu. To bo posredno prispevalo k razvoju ekonomije znanja v Latinski Ameriki s profesionalizacijo raziskovalne dejavnosti, okolja in infrastrukture univerz, ki zadovoljujejo zahteve po trajnosti in inovativnosti.

Drugič, namen projekta je okrepiti in podpreti razvoj novega znanja, ki lahko zagotavlja trajnost prispevka visokošolskega sektorja družbi in gospodarstvu Latinske Amerike. V ta namen bo projekt razvil potrebne kompetence in sistemske rešitve, ki bodo zagotavljale najvišje standarde kakovosti mentoriranja in usposabljanja doktorskih študentov na latinskoameriških univerzah.

Glavni cilji projekta so:

 • razviti konceptualni načrt za vključitev raziskovalne strategije, kulture in doktorskega usposabljanja ter podpore v okviru institucionalnih dejavnosti za izboljšanje kakovosti in trajnosti inovacij ter razvoj novega znanja, ki prispeva k gospodarski in družbeni rasti latinskoameriške regije;
 • razviti trajnostni pristop za izmenjavo dobre prakse podpore in razvoja doktorskih študentov na latinskoameriških univerzah prek mreže mentorjev in doktorskih študentov;
 • razviti orodja in modele v podporo učenju in poučevanju, katerih namen je podpirati razvoj raziskovalne kulture, raziskovalne strategije in doktorskega usposabljanja na latinskoameriških univerzah;
 • prispevati k prenosu spretnosti in znanj med sodelujočimi univerzami na področjih razvoja raziskovanja, podpore in usposabljanja mentorjev in doktorskih študentov. 
Povezave
Financiranje

Skupni upravičeni stroški: 817.399,00 EUR
Delež financiranja iz programa Erasmus+: 817.399,00 EUR

Projekt LAURDS financira program Erasmus+, Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

 

15. oktober 2015 | FM | Mednarodni

Družbena omrežja

Kazalo