Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

Rezultati raziskovanja bodo prispevali k razvoju znanj na področju managementa izobraževanja in zaposlovanja ter drugih relevantnih znanosti tako, da bodo teoretična spoznanja in modeli upoštevali družbeno stvarnost, kar bo zagotovilo večjo družbeno relevantnost rezultatov, spoznanj in priporočil, ki jih potrebuje tako znanost kot družba znanja. Rezultati bodo razvijali teorije, hkrati bodo uporabni za vse deležnike izobraževanja in zaposlovanja tako na sistemski kot institucionalni ravni.

Vodilni partner programa

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Vodja programa

prof. dr. Dušan Lesjak

Partnerji programa

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 • prof. dr. Mirko Markič
 • prof. dr. Mitja Ruzzier
 • prof. dr. Nada Trunk Širca
 • prof. dr. Milan Vodopivec
 • izr. prof. dr. Viktorija Florjančič
 • prof. dr. Roberto Biloslavo
 • prof. dr. Maja Meško
 • prof. dr. Zvone Vodovnik (upokojen)
 • prof. dr. Egon Žižmond (upokojen)
 • izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar
 • izr. prof. dr. Igor Rižnar
 • izr. prof. dr. Klemen Širok
 • izr. prof. dr. Mateja Jerman
 • doc. dr. Jasna Auer Antončič (2015–2018)
 • doc. dr. Jana Hojnik
 • doc. dr. Patricia Blatnik
 • doc. dr. Armand Faganel
 • doc. dr. Suzana Laporšek
 • Mihaela Kosančič

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Šifra programa

P5-0049

Trajanje programa

1. 1. 2015–31. 12. 2018

 1. 1. 2019–31. 12. 2024 novo programsko obdobje

Vsebina programa

Rezultati raziskovanja bodo prispevali k razvoju znanj na področju managementa izobraževanja in zaposlovanja ter drugih relevantnih znanosti tako, da bodo teoretična spoznanja in modeli upoštevali družbeno stvarnost, kar bo zagotovilo večjo družbeno relevantnost rezultatov, spoznanj in priporočil, ki jih potrebuje tako znanost kot družba znanja. Rezultati bodo razvijali teorije, hkrati bodo uporabni za vse deležnike izobraževanja in zaposlovanja tako na sistemski kot institucionalni ravni.

Ključne besede

management izobraževanja, družba znanja, zaposlovanje

Bibliografske reference

 

Povezave

 

Program je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

1. januar 2015 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo