Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

Rezultati raziskovanja bodo prispevali k razvoju znanj na področju managementa izobraževanja in zaposlovanja ter drugih relevantnih znanosti tako, da bodo teoretična spoznanja in modeli upoštevali družbeno stvarnost, kar bo zagotovilo večjo družbeno relevantnost rezultatov, spoznanj in priporočil, ki jih potrebuje tako znanost kot družba znanja. Rezultati bodo razvijali teorije, hkrati bodo uporabni za vse deležnike izobraževanja in zaposlovanja tako na sistemski kot institucionalni ravni.

Vodilni partner programa

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Vodja programa

prof. dr. Dušan Lesjak

Partnerji programa

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management:

 • prof. dr. Mirko Markič
 • prof. dr. Mitja Ruzzier
 • prof. dr. Nada Trunk Širca
 • prof. dr. Milan Vodopivec (upokojen)
 • izr. prof. dr. Tatjana Horvat
 • prof. dr. Roberto Biloslavo
 • prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel (upokojena)
 • prof. dr. Zvone Vodovnik (upokojen)
 • prof. dr. Egon Žižmond (upokojen)
 • izr. prof. dr. Tina Bratkovič Kregar
 • izr. prof. dr. Igor Rižnar
 • izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (2015–2022)
 • izr. prof. dr. Mateja Jerman
 • doc. dr. Jasna Auer Antončič (2015–2018)
 • izr. prof. dr. Jana Hojnik
 • doc. dr. Patricia Blatnik
 • izr. prof. dr. Armand Faganel
 • izr. prof. dr. Suzana Laporšek
 • asist. Barbara Švagan
 • doc. dr. Matija Vodopivec (2019–2020)

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije:

 • dr. Kristijan Breznik
 • dr. Valerij Dermol
 • dr. Špelca Mežnar
 • dr. Srečko Natek
 • dr. Vesna Skrbinjek
 • dr. Aleš Trunk
Šifra programa

P5-0049

Trajanje programa

1. 1. 2015 – 31. 12. 2018

 1. 1. 2019 – 31. 12. 2024 (novo programsko obdobje)

1. 1. 2022 – 31. 12. 2027 (stabilno financiranje)

Vsebina programa

Rezultati raziskovanja bodo prispevali k razvoju znanj na področju managementa izobraževanja in zaposlovanja ter drugih relevantnih znanosti tako, da bodo teoretična spoznanja in modeli upoštevali družbeno stvarnost, kar bo zagotovilo večjo družbeno relevantnost rezultatov, spoznanj in priporočil, ki jih potrebuje tako znanost kot družba znanja. Rezultati bodo razvijali teorije, hkrati bodo uporabni za vse deležnike izobraževanja in zaposlovanja tako na sistemski kot institucionalni ravni.

Ključne besede

management izobraževanja, družba znanja, zaposlovanje

Bibliografske reference

 

Povezave

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

Projekt financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

 

1. januar 2022 | FM | Nacionalni

Družbena omrežja

Kazalo