Mednarodni 2/3

Glavni cilj projekta je izboljšati vsesplošne možnosti za inovativnost, ki bo povečala konkurenčnost programskega območja prek mreže italijanskih in slovenskih ključnih subjektov, ki bodo s skupnimi močmi oblikovali, testirali in dolgoročno vzpostavili novo čezmejno službo za pospeševanje podjetij.

Projekt NUVOLAK2 je nadgradnja uspešnega projekta Nuvolak oziroma spletne platforme Mikrobiz.net z novim, preverjenim in implementiranim marketinškim orodjem za pomoč pri načrtovanju in uvajanju marketinških aktivnosti, podpornim gradivom, predstavljenimi dobrimi praksami, orodjem za benchmarking, ažurnejšimi informacijami za vzpostavitev in vodenje podjetij z obeh strani meje ter podporno mrežo mentorjev in institucij.

Projekt naslavlja potrebo znotraj EU za izboljšanje stopnje inovativnosti in njenih učinkov, še posebno v malih in srednjih podjetjih. V projektu se razvijajo pristopi za razvoj veščin, ki podpirajo inovativnost v malih in srednjih podjetjih prek poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz okvira visokošolskih izobraževalnih ustanov. Projekt skuša razviti učne materiale, ki izboljšujejo veščine študentov pri ocenjevanju in vpeljavanju inovacij, ter...

Družbena omrežja

Kazalo