Nacionalni 1/3

Razvoj urbanih območij je drugačen kot izpred 40 let. Problem, ki je izziv na projektu je, da je v Sloveniji preveč avtomobilskega prometa, ki povzroča onesnaževanje okolja, ima sedeč način mobilnosti, prometne zamaške in s tem povezan stres, veliko porabo resursov, kot sta energija in zavzemanje prostora (ceste, parkirišča) ter vzdrževanje. Na drugi strani je uporaba koles(a) cenejša, povzroča manj emisij in stresa ter je za prebivalstvo glede na dohodke bolj dostopno. Nenazadnje avti...

Raziskovalni projekt se osredotoča na problem prezgodnjega opuščanja visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. Cilj projekta je razumeti in nasloviti ta problem z analizo vzrokov za opustitev študija ter oblikovanjem ukrepov za zmanjšanje tega pojava. Osip študentov ima številne negativne posledice za študenta, visokošolske zavode, gospodarstvo in družbo, kot so nepopolna izobrazba, zmanjšana konkurenčnost delovne sile in izguba finančnih sredstev za visoko šolstvo.

Raziskovalno razvojna (RR) sodelovanja vključujejo prehajanje intelektualne lastnine (IL) med partnerji. V slovenskem prostoru primanjkuje izkušenj in znanj o vrstah IL, času nastanka IL, postopku registracije IL, lastništvu IL, možnostih zaščite IL ter prenosa IL glede na tip pogodbenega sodelovanja in financiranje le tega.

Družbena omrežja

Kazalo